Bloomsday

Bloomsday

Jak co roku uczniowie KSP dołączyli do grona czytelników z całego świata pragnących uczcić irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce’a. „Ulisses” to powieść wyjątkowa, odczytanie jej fragmentów wzbogaciło prezentację przygotowaną przez przedstawicieli klasy trzeciej gimnazjum.

Like every year, KSP students joined the group of readers from around the world who would like to celebrate the Irish writer James Joyce. "Ulysses" is an exceptional novel, reading its fragments enriched the presentation prepared by representatives of the third grade of junior high school.

0102

Więcej…

Przedwakacyjna wycieczka do Parku Miniatur w Krajnie

W środę 13 czerwca klasy 0a, 0b, 1a,1b wybrały się na wycieczkę do krajna. Dzieci zwiedzały park miniatur, pływały w łódkach, poznawały wnętrze stacji kosmicznej oraz skakały na dmuchanych zamkach. Miały też okazję obejrzeć film 6D w czasie którego emocje były ogromne. Wycieczka udała się znakomicie, uczniowie przywieźli wspaniałe pamiątki i szerokie uśmiechy.

0102a

Więcej…

Dzień sportu najmłodszych

Sports Day for primary school pupils

W miniony wtorek w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Sportu dla klas 0 – III pod hasłem: „W Dzień Sportu w KSP wszyscy wspaniale bawimy się.” Uczniowie powyższych klas z wielką radością i zapałem uczestniczyli w wyścigach rzędów zadaniowych między innymi w takich konkurencjach, jak: wyścig UFO, sprytne ringo, wyścig farmera, zwinna piłka, czy strzelec. Ten dzień został wzbogacony przez występ taneczny grupy dziewcząt „Cheerleaders Dance” z klasy 2e. Najliczniejszą grupą sportowców okazali się uczniowie klasy 3e, którzy prawie ze 100% frekwencją przybyli, aby brać udział w rozgrywkach sportowych. Każdy z uczestników rozgrywek otrzymał dyplom i medal za uczestnictwo oraz sportowy trud i zaangażowanie. Nasi podopieczni wykazali się duchem nieustającej walki uczestnicząc z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem w zawodach sportowych. Celem przewodnim była dobra zabawa.

Last Tuesday at our school we celebrated Sports Day for classes 0 to III under the slogan: "We all have a great time on Sports Day at KSP." The pupils of the above classes participated with great joy and enthusiasm in row races, with such competitions as: UFO race, clever ringo, farmer's race, agile ball or the shooter. This day was enriched by the dancing performance of a group of girls called "Cheerleaders Dance" from class 2e. The most numerous group of athletes was class 3e pupils who came to almost 100% attendance during sports competitions. All the participants received a diploma and a medal for participation, sports hardship and involvement. Our players showed the spirit of a constant fight while participating in the contests with great enthusiasm and commitment. Still, the main goal was fun.

0102

Więcej…

Dyktando z j. niemieckiego

Dictation

Na ubiegłych lekcjach języka niemieckiego uczniowie pisali dyktanda w ramach konkursu wewnątrzszkolnego. Najlepsze wyniki w swoich kategoriach wiekowych zdobyli Maximilian Huiskens z klasy 7.SP, Krystian Jamioł z klasy 5. SP i Dawid Dąbrowski - uczeń 2. klasy liceum. Gratulujemy!

During the last few German lessons, the students wrote dictations as a school competitions. The best students were Maximilian Huiskens, 7th grade, Krystian Jamioł, 5th grade and Daniel Dąbrowski,2nd class of high school. Congratulations!

dyplomy z dyktandaIMG 20180517 083524

Więcej…

Dzień Rodziny w KSP

Family Day in KSP

Uczniowie z przyjemnością zaprezentowali się przed swoimi najbliższymi w koncercie życzeń. Taniec, śpiew i recytacje wierszy rozbrzmiewały na auli. Po występie rodzice zostali zaproszeni na konkursy wraz ze swoimi dziećmi a następnie zostali obdarowani własnoręcznie przez siebie wykonanymi prezentami. Na koniec wszyscy wybrali się na słodki poczęstunek. Uczniowie klas 3a i 3b także przygotowali dla swoich rodziców wzruszające występy artystyczne i samodzielnie wykonane ozdobne świeczki. Spotkania w rodzinnym gronie rozpoczęły się jednak od uczniowskich prezentacji w ramach projektu o nazwie Public Speech. Nasi trzecioklasiści wykazali się znakomitą sprawnością w mówieniu po angielsku - opowiadali o tym, co je interesuje: o zwierzętach, roślinach, porach roku, ludzkim ciele, wodzie i powietrzu, kosmosie, kontynentach oraz technice. Rodzice byli pod wrażeniem i gromko oklaskiwali swoje zdolne dzieci.

The students were happy to present themselves to their loved ones in a concert. Dances, singing and reciting verses echoed the hall. After the performances, parents were invited to competitions along with theirs children and then they were given handmade gifts. At the end, everyone went for a sweet treat. Class 3a and 3b students also prepared for their parents a touching artistic performances and made decorative candles. Meetings in the family circles, however, began with students' presentations, as part of a project called Public Speech. Our Third graders showed excellent efficiency in speaking English - they talked about their interests: about animals, plants, seasons, human body, water and air, space, continents and technology. The parents were impressed and applauded their talented children.

34012837 10155865298013167 662224355782033408 n20180529 131938

Więcej…

"Pika - team" na podium

"Pika - team"

Dnia 23 maja odbył się finał międzyszkolnego konkursu - Przeglądu Małych Form Teatralnych "Profi - Ekodrama". Ta impreza odbyła się po raz piąty, ale po raz pierwszy z udziałem naszych uczniów i to od razu z tak wielkim sukcesem. W kategorii Szkół Podstawowych wystąpiła nasza grupa teatralna "Pika - team", złożona z czternastu uczniów klasy IV a. Zaprezentowali spektakl zatytułowany "Kolego, każdy może zrobić coś dobrego", który miał na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży idei dbałości o środowisko naturalne. Nasi szkolni aktorzy wystąpili brawurowo, dzięki czemu przedstawienie spodobało się nie tylko publiczności, ale także jury, które przyznało nam II miejsce w konkursie i nagrodę indywidualną za osobowość sceniczną dla naszej uczennicy. To pokazuje, jakie bogate talenty teatralne i recytatorskie drzemią w naszych uczniach. Po ogłoszeniu werdyktu były liczne gratulacje, nagrody no i oczywiście wywiad. Jesteśmy z was dumni i życzymy dalszych sukcesów. BRAWO !!!

On May 23, the final of the inter-school competition - Review of Small Theater Forms "Profi - Ekodrama" took place. This event was held for the fifth time, but for the first time with the participation of our students and immediately with such great success. Our theater group "Pika-Team" performed in the Primary School category. The group consisted of fourteen students from class IV a. They presented a spectacle entitled "Buddy, everyone can do something good", aimed at promoting the idea of ​​caring for the natural environment among children and youth. Our school actors performed energically, thanks to which the performance appealed not only to the audience, but also to the jury, which gave us the second place in the competition and an individual award for the stage personality for our student. This shows what rich theatrical talents and reciters are dormant in our students. After the announcement of the verdict, there were numerous congratulations, awards and, of course, an interview. We are proud of you and we wish you further successes. CONGRATULATIONS !!!

0102 2

Więcej…

Prezentacja projektów edukacyjnych

Presentation of educational projects

Jak co roku uczniowie klas drugich gimnazjum prezentowali efekty swojej pracy w ramach realizacji projektów edukacyjnych. Zgromadzeni na auli zwiedzili najciekawsze miejsca Madrytu, Barcelony i Walencji, poznali tajemnice układu oddechowego i silnika Stirlinga, a także dowiedzieli się o wzajemnych relacjach tekstów literackich i ich adaptacji filmowych. Miłośnicy gier komputerowych mieli możliwość poznać odpowiedź na pytanie, czy można uczyć się z nich historii a okazją do lepszego poznania się była prezentacja projektu „Co gryzie uczniów KSP ?”

As every year, middle school students presented the effects of their work on educational projects. Gathered in the auditorium, they visited the most interesting places of Madrid, Barcelona and Valencia, discovered the secrets of the respiratory system and the Stirling engine, and learned about the mutual relations of literary texts and their film adaptations. Computer game enthusiasts had the opportunity to find the answer to the question of whether you can learn history from them. An opportunity to get to know each other was the presentation of the project "What bites KSP students?"

08 02

Więcej…

Gimnastyka sportowa na świeżym powietrzu

Outdoor gymnastics

"Gimnastyka sportowa na świeżym powietrzu", to hasło przewodnie ostatnich zajęć z wychowania fizycznego kl. IV szkoły podstawowej. Uczniowie między innymi, dzięki takim zajęciom w naszej szkole poznają formy aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zwiększają swoją świadomość na temat propagowania zdrowego stylu życia poza szkołom. Każdy z uczniów mógł aktywizować się poprzez wykorzystanie przyrządów sportowych i mini siłowni znajdujących się przy kieleckim parku. Kształtowanie sprawności ruchowej, to bardzo dobre rozwiązanie na spędzanie czasu w trakcie zbliżających się wakacji. POLECAMY!

Outdoor gymnastics was the motto of the lastest physical education lesson of the fourth class at primary school. Thanks to these activities pupils get to know different ways of spending free time actively. They are also aware of keeping a healthy lifestyle. Each pupil had a chance to do some exercises using various sport equipment and a mini-gym located in the park. Building physical shape is a good way of spending the forthcoming holiday and we highly recommend it!

0102

Więcej…

Strona 8 z 75