Zwycięzcy świątecznego konkursu szkolnego

The winners of school Christmas contest

W dniu 09.02.2018 uroczyście mogliśmy pogratulować zwycięzcom konkursu szkolnego pt. "Jak w te święta marzenia się spełniają?". Konkurs trwał do końca stycznia i polegał na wykonaniu metodą dowolną pracy plastycznej. Został zorganizowany przez uczniów klasy 3e, a nagrodami były piękne ręcznie wykonane szkatułki pełne słodkości. Jesteśmy dumni ponieważ zwycięzcami zostali Aleksandra Kawalec i Franciszek Madetko z klasy 0a. Prace plastyczne zawisły w honorowym miejscu gablocie szkolnej.

On 9th February we congratulated to Aleksandra Kawalec and Franciszek Madetko (Class 0a) - the winners of the school contest titled "How our dreams come true this Christmas..." The event was organised by the students of Class 3e and the contestants were to prepare a work of art till the end of January. The winners were awarded with beautiful hand-made wooden boxes full of sweets and you can admire the pictures on a school display.

01

CLOWN

CLOWN

Karnawał to czas szaleństw i zabawy, dlatego też postanowiliśmy wyczarować "wesołego clowna". Podczas wykonywania zadania clown nabrał wesołych kolorów, a my prócz świetnej zabawy ćwiczyliśmy jednocześnie sprawność manualną. Najbardziej zaskakujący okazał się wynik końcowy, który zachwycił nie tylko nas:).

Carnival time is the time of fun and play and that's why we decided to make a "happy clown". With time, the clown was getting more and more colourful while we could practise our manual skills. Everybody was impressed with the final result of our work.

0102

Walentynki w KSP

Valentine's Day in KSP

W tym roku Walentynki wypadają podczas ferii. Grupa 0a postanowiła obchodzić je trochę wcześniej i 9.02 wykonaliśmy upominki dla rodziców. Jest to święto miłości, zatem wszystkim mamom dzieci przygotowały piękne talizmany miłości, kartki serduszka, a dla tatusiów kartki walentynkowe. Talizmany były nawlekane na igłę z nitką, a kartki powstały w formacie 3d.
Starsze dzieci w trakcie zajęć na świetlicy szkolnej wykonały wspólnymi siłami jedną, dużą laurkę, w której w tajemnicy mogli napisać wiadomość, wierszyk lub imię ukochanej osoby. Wszyscy świetnie się bawili, ale najbardziej interesujące było to, co kryje w środku każde serduszko. Zadania tylko z pozoru były proste bo do ich wykonania trzeba było wykazać się dużą zręcznością.

This year Valentine's Day happens to take place during the holidays. Group 0a decided to celebrate it a bit earlier and on 9.02 we made gifts for our parents. It is a celebration of love, therefore all children prepared beautiful love talismans, cards of hearts for mums, and Valentine cards for dads. Talismans were threaded on a needle and thread, and the pages were created in 3d. Older children during the classes at the school's club created a large card, in which they could secretly write a message, a poem or the name of a loved one. Everyone had a great time, but the most interesting thing was what was inside every heart. The tasks were only seemingly simple because you had to show great dexterity to perform them.

120180209 123305 Film3

Więcej…

Międzynarodowy Dzień Pizzy Zerówek

International Pizza Day of Class "0"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy klasy 0a i 0b wybrały się do pizzerii Dominium,aby nauczyć się robić przepyszną włoską pizzę. Zerówkowicze poznali historię pizzy,a następnie samodzielnie wykonali ten przysmak. Po przyrządzeniu oraz zjedzeniu pizzy każdy uczestnik otrzymał dyplom Małego Pizzera. Wszyscy bawili się wspaniale!

On International Pizza Day, pupils of classes 0a and 0b went to the Dominium pizzeria to learn how to make a delicious Italian pizza. The kids were introduced to the history of pizza, and then they made the delicacy by themselves. After preparing and eating the pizza, each participant received the Diploma of Little Pizza Cook. Everyone was having a great time!

12

Więcej…

Karnawał najmłodszych

Carnival of the youngest

Karnawału ciąg dalszy! W szkolnym klubie COOLTURA została zorganizowana zabawa karnawałowa. 5 lutego świetnie bawili się uczniowie II oraz III klas, natomiast młodsi świętowali karnawał w środę 7 lutego. Wszyscy uczniowie chętnie brali udział w tanecznych konkursach i zabawach za co zostali nagrodzeni. Uwagę zwracały wyjątkowe tego dnia stroje i przebrania. Na balu nie mogło również zabraknąć słodkiego poczęstunku.

Carnival continued! The school club COOLTURA organized a carnival party.On February 5th students of classes II and III had a great time, while the younger ones celebrated the carnival on Wednesday, February 7th. All students willingly took part in dance competitions and games for which they were rewarded. Special attention was paid to fancy costumes. The ball also could not miss a sweet treat.

12

Więcej…

Dyskoteka karnawałowa

Carnival disco

Dnia 31. stycznia w środę uczniowie klas 4. i 5. bawili się na dyskotece karnawałowej w klubie KSP. Samorząd Szkolny zadbał o rozmaite przekąski i napoje zgodnie z listą życzeń uczestników imprezy. Przewodniczący szkoły Bartek Klamczyński zajął się wyborem przebojów muzycznych. Trzy najlepiej przebrane i tańczące osoby dostały słodkie nagrody, byli to Oliwia Potęga, Sara Pawlak i Aleksander Kukla. Oskar Gad zasłużył na wyróżnienie grona pedagogicznego za świetny taniec.

On January 31st, students of the 4th and 5th grades were having fun at a carnival disco at the KSP club. The School Council took care of various snacks and drinks according to the list of participants' wishes. The Board's Chairman, Bartek Klamczyński dealt with the selection of musical hits. Three students, out of all participants, won awards for the best costume and dance. They received sweet prizes. The awarded students were Oliwia Potęga, Sara Pawlak and Aleksander Kukla. Oskar Gad deserved the award of the pedagogical team for his remarkable dance.

0102

Poeksperymentujmy!

Let us experiment!

Na ostatnich zajęciach dużo eksperymentowaliśmy. Najpierw zamknęliśmy galaktykę w słoiku, a następnie sprawdziliśmy co się stanie, gdy połączymy olej, barwniki spożywcze i tabletki musujące. Efekt był niesamowity. W szklance powstał taniec kolorowych bąbelków. Wszyscy ze zdumieniem obserwowali powstałe zjawisko.

During our last classes we did a lot of experiments. First, we closed the galaxy in a jar and next we checked what was going to happen when we mix oil, fizzy pills and dyes. The effect was amazing. In a glass, there was a dance of colourful bubbles. Everyone was watching this great phenomenon!

12

Koncert Noworoczny

New Year's Concert

W sobotę 23 stycznia 2018 odbył IV Noworoczny Koncert, nasi uczniowie tym razem prezentowali utwory o tematyce świątecznej. Licznie zgromadzona publiczność długo oklaskiwała młodszych i trochę starszych artystów.

On Saturday, January 23, 2018, we held the 4th New Year's Concert. This time our students presented Christmas songs. Our great audience applauded the youngest, and a bit older artists, for a long time.

0102

Więcej…

Strona 10 z 70