Zakończenie roku szkolnego w szkołach podstawowych

End of the school year in primary schools

W szkole podstawowej nadszedł czas wakacji. W piątek, 22 czerwca podczas krótkiej uroczystości na Auli podsumowano kończący się rok szkolny i wyróżniono najbardziej pracowitych uczniów. Wszystkim życzymy ekscytujących wakacji pełnych przygód i wspomnień!

It's time for holidays in primary school. On Friday, June 22, during a short ceremony at the School Hall, the ending school year was summed up and the most diligent pupils were honoured. We wish you all an exciting holiday full of adventures and memories!

0104

Więcej…

Zakończenie roku w gimnazjum i liceum

End of the year in Junior High and High School

W piątek zakończyliśmy rok szkolny. Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Piotr Hnidan, który w przemówieniu podziękował wszystkim za udany rok i bardzo dobre wyniki testu gimnazjalnego. Później rozśmieszył nas kabaret Gimbaza, który w zabawnym skeczu podsumował mijający rok. Następnie odbyła się najbardziej wzruszająca część uroczystości, czyli wystąpienie klasy trzeciej. Absolwenci przygotowali prezentację oraz podziękowania dla nauczycieli. Łzy popłynęły nawet u najtwardszych, a każdy z absolwentów pozostawił piękny ślad w sercach nauczycieli.

We finished the school year on Friday. The ceremony began with a speech given by the Director Piotr Hnidan who thanked everyone for a successful year and very good final test results. Later, the Gimbaza Cabaret made us laugh with a summary of the passing year. Next, the most touching part of the ceremony took place, that was the farewell of the third grade. Graduates prepared a presentation for teachers. Tears were shed even by the toughest, as each and every of the graduates left a beautiful mark in the hearts of teachers.

0302

Więcej…

Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

The first session of the Youth Sejmik of the Świętokrzyskie Voivodeship

Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z udziałem naszych uczniów Kai Kieloch uczennicy II klasy Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum oraz Dawida Dąbrowskiego ucznia klasy II Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego za nami. Młodzieżowi radni województwa spotkali się w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. W poniedziałek, 18 czerwca, poznawali się i integrowali, zaś we wtorek po raz pierwszy zasiedli do wspólnych obrad. Razem z nimi sesję zainaugurował Arkadiusz Bąk, przewodniczący dorosłego sejmiku województwa. Dodawał otuchy młodzieży, a to mogło być potrzebne, bo pierwszą prowadzącą była najmłodsza w grupie 36 młodzieżowców Kaja Kieloch. Sesja rozpoczęła się wyborem przewodniczącego, następnie młodzież wybrała zastępcę oraz sekretarza. Nie powołano komisji, co ma nastąpić na kolejnych obradach młodzieżowców we wrześniu.

The first session of the Youth Sejmik of the Świętokrzyskie Voivodeship with the participation of our students, Kaja Kieloch, the second grade student of the First Bilingual Junior High School and Dawid Dąbrowski, the second grade student of the First Bilingual High School, is behind us. The youth voivodeship councilors met at the Education Center in Wólka Milanowska. On Monday, June 18, they met and integrated, and on Tuesday they sat together for the first time. The session was inaugurated by Arkadiusz Bąk, chairman of the Adult Sejmik of the Świętokrzyskie Voivodeship. He encouraged the youth, and that was very helpful, because the first host was Kaja Kieloch, the youngest participant from the group of 36. The session began with the election of the chairman, then the youth chose the deputy and the secretary. The commission has not been appointed. It will happen at the next youth meeting in September.

sejmik 1sejmik 2

Przekazanie nakrętek dla Kacpra i Kai

Bottle tops donation for Kacper and Kaja

Dnia 21. czerwca tuż przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie klasy 5. Bartek Klamczyński i Kacper Lewandowski wraz z opiekunką Samorządu Szkolnego Moniką Dulębą pojechali do Skarżyska przekazać nakrętki na rzecz Kai i Kacpra - dzieci chorych na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. Uczniowie KSP i dzieci przymierzyli tam prawdziwe kaski i mieli okazję wsiąść do auta straży pożarnej.

On 21st June, the day before the end of the school year, the students of the fifth grade Bartek Klamczynski, Kacper Lewandowski and the teacher who takes care of the student government, Monika Dulemba, went to Skarżysko to donate bottle tops for Kaja and Kacper. These children have been suffering from spinal muscular atrophy (SMA). The students of our school and the children had a chance to try the firefighter helmet on and get into the fire engine.

0102

Więcej…

Wyniki konkursów Zuch

The results of Zuch competitions

Z przyjemnością informujemy, że pięcioro naszych uczniów zostało laureatami konkursów Zuch:
Mateusz Zarzycki z kl. 1b - laureat z języka angielskiego
Hanna Piątek z kl. 2a - laureatka z języka polskiego
Bartłomiej Kuźmiak z kl. 2e - laureat z języka polskiego
Hanna Wrzosek z kl. 2a - laureatka z matematyki
Matylda Żak z kl. 3a - laureatka z matematyki
Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy sukcesów w przyszłym roku!

We are pleased to announce that five of our students have been awarded the laureates of Zuch competitions:
Mateusz Zarzycki from class 1b - laureate in English
Hanna Piątek from class 2a - a laureate in Polish
Bartłomiej Kuźmiak from class 2e - laureate in Polish
Hanna Wrzosek from class 2a - a laureate in mathematics
Matylda Żak from class 3a - a laureate in mathematics
We congratulate all participants on the results obtained and wish them success next year!

Konkurs znajomości higieny jamy ustnej

The oral hygiene contest

Dnia 18 czerwca odbył się konkurs dotyczący znajomości higieny jamy ustnej pomiędzy uczniami klas 1a, 1b, 2a oraz 2e. Podczas konkursu było dużo śmiechu i dobrej zabawy, a na koniec wszystkie dzieci z radością odebrały upominki.

On 18th of June there was an oral hygiene contest between 1st and 2nd grade pupils in the KSP. Contest was very nice and children had fun. At the end, happy pupils got some gifts connected with the topic of the contest.

0102

Piesza przygoda

Walking adventure

Dnia 19 czerwca we wtorek klasy IVa i IVe wybrały się na pieszą wędrówkę na Stadion Leśny w Kielcach. Pierwszy przystanek odbył się na stadionie lekkoatletycznym, gdzie dzieci brały udział w różnych konkurencjach sportowych. Dalej szliśmy ścieżką przyrodniczą „Leśna Przygoda”. Dzieci nauczyły się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew i krzewów leśnych oraz zwierząt żyjących w lasach. Na koniec w miejscu do tego przeznaczonym rozpaliliśmy ognisko, piekliśmy kiełbaski. Był to bardzo udany dzień pełen zabaw i śmiechu.

On June 19, on Tuesday, classes IVa and IVe went on a hiking trip to the Leśny Stadion in Kielce. The first stop took place at the athleic stadium, where children took part in various sport competitions. Next we walked the nature trail "Forest Adventure". Children have learned to recognize the basic species of forest trees and bushes as well as animals living in forest. Finally, in a designated place, we lit a fire and we baked sausages. It was a very good day full of fun and laughter.

20180619 10002320180619 121554

Więcej…

IV Rajd Rowerowy w Nieznane - Wymysłów 2018

IV Bike Ride to the Unknown – Wymyslow 2018

14 czerwca 2018 był niezwykle pracowitym dniem. Już od rana pakowaliśmy ekwipunek i ustalaliśmy szczegóły trasy. Następnie wizyta w sklepie i zakupy na 2 dni (i oczywiście emocje, czy kupiliśmy wszystko, co będzie potrzebne, czy wystarczy jedzenia i picia). Wreszcie o 12.30 wyjechaliśmy (przed wyjazdem pamiątkowa fotka...). Trasa wydaje się krótka (38 kilometrów) ale okazała się bardzo wymagająca (leśne piaszczyste ścieżki, sporo błota i stromych podjazdów). Jak ktoś nie wierzy, to polecamy spróbować - mapka poniżej :-). Najważniejsze, że dojechaliśmy na miejsce cali i prawie bez przygód (OK... była pęknięta dętka, zaklinowany łańcuch i drobne otarcia). Biwak przywitał nas piękną pogodą i rzeką, która wręcz zapraszała do kąpieli (oczywiście nie trzeba było długo nas przekonywać). Mimo zmęczenia przed nami pojawiły się jeszcze dwa wyzwania. Budowa obozu, przygotowanie ogniska i przyrządzenie kolacji. Udało się! Potem długo jeszcze snuliśmy historie przy ogniu. W piątek 15 czerwca było znacznie łatwiej. Po śniadaniu spakowaliśmy obóz i wybraliśmy znacznie mniej wymagającą trasę do domu (szczegóły poniżej). To też była trafna decyzja, dzięki niej wróciliśmy do szkoły w niezłej kondycji... Do zobaczenia na szlaku za rok!

14th June 2018 was an extremely hard-working day. From the morning we were packing our backpacks and setting the details of the route. Next, we did some shopping (and of course we were anxious if we had enough things for two days, whether we had enough food and drink) At last, at 12:30, we set off (we took a commemorative photo). The route seemed to be short (only 38 kilometres) but it turned out to be really hard because it led through the forest sandy roads, mud roads and a steep hill. If you don’t believe, try to do it. You will find a map below. Fortunately, we managed to reach our destination without any harm (not to mention a punctured inner tube, a wedged chain and minor injuries). The weather was beautiful. Our campsite was situated near the river, which looked really nice, and we jumped into the water. Although we were tired we had to deal with some tasks. We had to build our camp, make a bonfire and prepare supper. After that, we were telling stories sitting around the fire. Friday 15th June was much easier. After breakfast we packed our belongings and chose less tough route directing home (you can find the details below). It was a good decision because when we came back home we were not so tired. See you on a bike ride next year!

0102

Więcej…

Strona 2 z 70