Logopeda

Pani Milena Żołowicz

przyjmuje w SP ul. Karczówkowska 27, sala nr 27
poniedziałek 15.10 –15.55,
wtorek 15.10 –15.55,
środa 15.10 –15.55,
piątek 14.20 –15.55

Speech therapist

Marlena Świt

The room is open in 27 Karczówkowska St, room 27
Mon 3.10 pm -3.55 pm
Tue 3.10pm-3.55 pm
Wed 3.10 pm – 3.55 pm
Fri 2.40 pm -3.55pmGabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

Pani Mariola Wojciechowska

Przyjmuje w SP przy ulicy Karczówkowskiej 27, sala nr 16
poniedziałek 8.00-12.00

Pre – medical activities room

Mariola Wojciechowska

The room is open in 27 Karczówkowska St, room 16
Mon 8 am- 12.00