Psycholog

dr Edyta Kowalczyk - Boroń

przyjmuje w GJ i LO ul. Jagiellońska 109 A, sala nr 322

wtorek 11.30-12.30

W celu umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Tel. 607-217-132

Psychologist

Edyta Kowalczyk - Boroń

The room in the Junior High School and High School in 109a
Jagiellońska St, room 322

Tue 11.30 am-12.30 pm

Phone no. +48 607-217-132

Pedagog

mgr Sylwia Klusek


przyjmuje w GJ i LO ul. Jagiellońska 109 A, sala nr 322
gimnazjum i liceum

poniedziałek 8.35-9.20


mgr Karolina Łojek

przyjmuje w SP ul. Karczówkowska 27, sala nr 11
klasy 0-4

środa 10.40 - 11.25

przyjmuje w SP ul. Jagiellońska 109 A, sala nr 322
klasy 5-8

środa 9.30 - 10.15
czwartek 11.20 - 12.05

Pedagogue

Sylwia Klusek


The room is in the Junior High School and High School in 109a
Jagiellońska St, number 322
Junior High School and High School

Mon 8.35 am – 9.20 am


Karolina Łojek

The room is in the Primary School in 27 Karczówkowska St. number 11
classes 0-4

Wed 10.40 am – 11.25 am


The room is in the Primary School in 109a
Jagiellońska St, number 322
classes 5-8

Wed 9.30 am – 10.15 am
Thu 11.20 am - 12.05 am