Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 2017/2018School Council of the Primary School 2017/2018

images

Przewodniczący - Bartek Klamczyński

The president of the Council: Bartek Klamczyński
images

Wiceprzewodniczący - Kacper Lewandowski

The vice – president: Kacper Lewandowski
images

Sekretarz - Wincenty Skulski

The secretary: Wincenty Skulski