Stołówka szkolna

School Canteen

Zaprasza dzieci i dorosłych na dwudaniowe obiady.
Wszystkie oferowane produkty oraz gotowe potrawy są zawsze świeże i produkowane z wybranych składników.
Aktualne menu znajduje się na tablicy ogłoszeń i w szkolnej stołówce.

Dwa dania: 9zł brutto;
Pierwsze danie: 7 zł brutto;
Drugie danie: brutto 4 zł

Nr telefonu. 503432234

Offers; sandwiches, milk,fruit and snacks.
Invites children and adults for two-dish –dinners.
All the offered products as well as prepared dishes are always fresh and produced from selected ingredients.
Actual menu is on the noticeboard and the school canteen.

Two – dish-dinner: 9zl gross
First course:7 zl gross
Second course:4 zl gross

Phone no. 503432234