Kolegium Szkół Prywatnych posiada własną bazę dydaktyczną

ksa kar

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa oraz Europejska Szkoła Podstawowa,
ul. Karczówkowska
27
- zobacz

Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum oraz Gimnazjum Językowe,
ul. Jagiellońska 109 A
- zobacz

Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące oraz
Europejskie Liceum Ogólnokształcące,
ul. Jagiellońska 109 A
- zobacz

Bezpieczeństwo w Szkole - zobacz

jag 109a lato

The College of Private School has its own didactic base

ksa kar

First Bilingual Primary School and European Primary School,
27 Karczówkowska St.
27
- view

First Bilingual Junior High School and Linguistic Junior High School,
109a Jagiellońska St.
- view

First Bilingual High School
and European High School,
109a Jagiellońska St.
- view

Safety at school - view

jag 109a lato