Prowadząca: Agnieszka Smelcerz

Podczas zajęć uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym przygotowuja proste posiłki, czytamy ze zrozumieniem przepisy kulinarne, tworzymy listy zakupów, uczymy się nakrywania do stołu i zasad savoir vivre. Celem warsztatów jest wyrabianie w dzieciach nawyku zdrowego odżywiania i kulturalnego spozywania posiłków.

Teachers: Agnieszka Smelcerz

During the classess students with their teacher prepare easy meals. We also read recipes, make shopping lists, and learn how to set a table and savoir vivre rules.


Prowadząca: Magdalena Kupisz

Zajęcia skierowane do uczniów klas pierwszych i drugich. Podczas zajęć uczniowie w przystępny sposób zaznajomią się z pojęciami ekonomicznymi. Poza tym będą rozwijać swoje umiejętności matematyczne.

Teachers: Magdalena Kupisz

Course addressed to students of first and second grades. During course , students will become familiar with economic concepts. In addition, they will develop their math skills.


Prowadząca: Sylwia Klusek

Zajęcia przygotowujące do konkursu ZUCH, którego celem jest rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia dzieci. Na zajęciach będziemy rozwijać sprawność korzystania z informacji, analizować teksty, ćwiczyć ortografię i słownictwo, a także weryfikować znajomość pojęć liczbowych, sprawność rachunkową i rozwiązywać zadania tekstowe.

Teachers: Sylwia Klusek


Prowadząca: Edyta Machulska

Nauka rysunku odręcznego, malarstwa, rzeźby, odkrywanie różnych technik plastycznych różnych narzędzi. Nauka pojęć plastycznych w języku angielskim. Do it yourself DIY -czyli zrób to sam, wykonywanie prac krok po kroku.

Teachers: Edyta Machulska

Aim: to learn and practise different art techniques e.g drawing, painting or sculpture; to talk about arts in English and to encourage individual work (DIY).


Prowadząca: Edyta Machulska

Zajęcia plastyczne rozwijające kreatywne myślenie, poczucie estetyki, zdolności manualne, podstawy malarstwa, rysunku i rzeźby. Uczniowie odkrywają różne techniki, dowiadują się o zastosowaniu barw, światła, bryły,faktury,perspektywy. Rozmowy o sztuce kształtują umiejętność wypowiadania się w języku plastycznym o dziele. Wykonując swoje indywidualne prace uczymy, planowania, zarządzania czasem, estetyki pracy, rozwinięcia tematu za pomocą środków plastycznych.

Teachers: Edyta Machulska

Aim: to encourage creativity, aesthetics and manual skills through discussing and introducing various arts techniques and concepts e.g. texture or perspective as well as to learn how to plan your work and manage your time while creating your work of art.


Prowadząca: Paulina Lech-Borowiec

Zajęcia mające na celu wszechstronny rozwój motoryczny i psychoruchowy uczniów oraz pasji sportowych. Prowadzone w oparciu o nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów gier zespołowych oraz tory przeszkód, wyścigi rzędów zadaniowe, czy obwody ćwiczebne. Dostosowane do umiejętności i potrzeb ruchowych dzieci.

Teachers: Paulina Lech-Borowiec

Aim: to develop motor and psychomotor skills and to create passion for sport through practising elements of various team sports and obstacle courses.


Prowadząca: Aleksandra Pastuszka – Goworek / Łukasz Mendak

Na zajęciach z kółka "Across the World" będziemy się zajmować kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych, takich jak Kanada, Australia czy Nowa Zelandia. Wyruszymy w podróż dookoła świata, by sprawdzić gdzie poza Anglią i Stanami Zjednoczonymi można się posługiwać językiem angielskim.

Teachers: Aleksandra Pastuszka – Goworek / Łukasz Mendak

The classess "Across the World" will focus on culture and traditions of the English-speaking countries, such as Canada, Australia or New Zealand. We will set off on a journey across the world, to check, where besides England or the United States it is possible to speak English


Prowadząca: Agnieszka Błachucka

Na kółku Dinoklub, uczniowie będą zdobywali wiedzę o prehistorycznych zwierzętach i roślinach. Oglądając filmy oraz prezentacje o dinozaurach, a także czytając przygotowane materiały, będziemy wykonywać m.in. wiele ciekawych prac plastycznych z dinozaurami w rolach głównych.

Teachers: Agnieszka Błachucka

Aim: to learn more about prehistoric animals and plants through watching films and prasentations, reading books as well as creating works of art.


Prowadząca: Paulina Lech-Borowiec

Zajęcia prowadzone w oparciu o aerobik kids. Mające na celu przybliżenie formy zajęć aerobowych oraz nauczanie i doskonalenie podstawowych kroków tańca współczesnego. Rozwijanie poczucia rytmu poprzez ćwiczenia oraz zabawy wykonywane do muzyki, to również cel zajęć tanecznych.

Teachers: Paulina Lech-Borowiec

Aim: to learn the timing, the sense of rhythm and the basic steps of contemporary dance through dance games and the techniques of kids aerobics.


Prowadząca: Joanna Baran i Justyna Guza

Dzieci wspólnie z nauczycielem spacerują po najbliższej okolicy, obserwują otaczającą przyrodę i bawią się na świeżym powietrzu. Wycieczki są połączone z poznawaniem nowego słownictwa w języku angielskim oraz utrwalaniem wiedzy zdobytej w trakcie zajęć.

Teachers: Joanna Baran i Justyna Guza

Aim: to learn about the Nature in Polish and English while outdoor games and walks.


Prowadząca: s. Karmela

Kółko jest przeznaczone dla dzieci kl.3 przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. Będzie trwało do Komunii.

Teachers: s. Karmela

Aim: to prepare students for the ceremony of the First Holy Communion.


Prowadząca: Ewa Stępień / Katarzyna Ślusarczyk

Handmade po angielsku to wspaniała zabawa łącząca naukę języka obcego oraz prace ręczne. Dzieci ćwiczą język w trakcie przygotowywania „robótek”, poznają słownictwo oraz zwroty niezbędne do poprawnego komunikowania się oraz reagowania na polecenia związane z procesem tworzenia. W zależności od wieku uczniów do wykonania „robótek” wykorzystywane są różne materiały dodatkowe, m.in.: zszywacz, igła, nici, skrawki materiałów, filc…

Teachers: Ewa Stępień / Katarzyna Ślusarczyk

Aim: to learn English and have fun while doing arts and crafts.


Prowadząca: Łukasz Mendak

Na zajęciach kółka Arts & Crafts będziemy wykonywać prace plastyczno-techniczne wykorzystując ogólnie dostępne materiały i własną pomysłowość. Podczas zajęć dzieci będą miały również okazję poznać i utrwalić angielskie słownictwo związane z tematyką zajęć.

Teachers: Łukasz Mendak

In this course we will be doing various arts and crafts using available materials and our own creativity. While doing these activities, children will also have the opportunity to learn and revise English vocabulary necessary to talk about arts and technology.


Prowadząca: Ewa Stępień

Koło kreatywnego czytania to niezwykła podróż po świecie literatury dziecięcej. W trakcie zajęć pobudzana jest wyobraźnia dzieci, wspomagany rozwój umiejętności czytania, praca ze słuchu oraz przemiana w pisarza, która może zakończyć się stworzeniem własnej książki w języku polskim lub angielskim.

Teachers: Ewa Stępień

Creative Reading is an amazing adventure in the world of children's literature. During classes pupils use their imagination, broaden their knowledge, practise reading and listening skills. They turn into writers to prepare their own book - in polish or english version.


Prowadząca: Aleksander Król

Na zajęciach dzieci będą słuchać bajek poruszających ważne tematy dotyczące konkretnych problemów, z którymi dzieci się borykają. Bajki mają być inspiracją do rozmowy, zabawy i wspólnej refleksji. Tematyka będzie dotyczyła: inności, strachu, poczucia bezpieczeństwa, asertywności, zgubienia się, rywalizacji oraz wielu innych kwestii związanych z dziecięcymi emocjami.

Teachers: Aleksander Król

Aim: to help students understand and cope with difficult emotions like fear, feeling of security or diversity through reading, listening to and discussing fairy tales and fables.