Zabawa w 3D

Fun in 3D

Uczniowie klasy 0B tworzyli postacie, które za pomocą aplikacji Quiver stały się trójwymiarowe. Uczniowie sami wybierali stworki, kolorowali je i dorysowywali im różne elementy. Każdy z nich była wyjątkowy. Po skończonej pracy cała sala zapełniła się kolorowymi robotami, pingwinami i króliczkami.

Pupils of class 0b created characters that became three-dimensional using the Quiver app. The kids themselves chose the creatures, coloured them and drew them various elements. Each of them was unique. After finishing the work, the whole room was filled with colourful robots, penguins and bunnies.

12

345

678