Dzień Talentów w KSP

Talent Day at KSP School

Mylą się ci, którzy uważają, że współczesna młodzież ogranicza swoje zainteresowania i pasje jedynie do komputerów i telefonów komórkowych. Doskonałym tego dowodem był kolejny pokaz talentów uczniów KSP. Muzyka, taniec, śpiew, występ kabaretu szkolnego, projekcja autorskiego filmu oraz wystawa prac plastycznych stanowiły okazję do zaprezentowania wyjątkowych umiejętności naszych uczniów.

Those, who think that our teenagers are only interested in playing computer games or mobile phones, are wrong. The excellent example showing that teenagers have passions was a talent show at KSP School. The audience could admire learner’s outstanding skills while playing an instrument, singing, dancing and showing sketches. There was also an exhibition of learner’s artworks.

12

34567891011