Międzynarodowy Dzień Teatru

International Day of Theatre

Dzień Teatru został ustanowiony w 1961 roku przez Międzynarodowy Instytut Teatru w Helsinkach. Tegoroczne obchody zostały w naszej szkole uświetnione przez wyjątkowego gościa - znanego aktora, Pana Lecha Sulimierskiego. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się jak od kulis wygląda praca teatru oraz jak zmieniał się w ostatnich latach. Nie mogło zabraknąć pokazu kunsztu mistrza. Wysłuchaliśmy dwóch monologów osadzonych w historii regionu świętokrzyskiego. Na zakończenie były pytania od publiczności i oczywiście okazja do zdobycia autografu.

The Day of Theatre was established in 1961 by the International Theatre Institute in Helsinki. This year's celebrations have been honored in our school by a special guest - well-known actor, Mr. Lech Sulimierski. Thanks to him, we learned how the work at the theatre looks like from the backstage and how it has changed in recent years. The master's show presenting his craftsmanship could not be missed. We listened to two monologues embedded in the history of the Świętokrzyskie region. At the end there were questions from the audience and of course an opportunity to get an autograph.

MDT 01MDT 02

MDT 03MDT 04MDT 05MDT 06