Święto Konstytucji

Constitution Day

Dnia 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie. 227 rocznica jest symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej, a nam wszystkim przypomina o poczuciu odpowiedzialności za kraj.

On the 3rd of May, 1791, the Four-Year Sejm adopted the first constitution in modern Europe. The 227th anniversary is a symbol of bold, innovative thinking about the shape of the Republic, and reminds us all of the sense of responsibility for the country.

SAM 4689SAM 4697

SAM 4693SAM 4690SAM 4701SAM 4704SAM 4708SAM 4713