Uroczystości Święta Konstytucji 3 maja w Gimnazjum i Liceum

Celebrations of the Constitution Day May 3 at the Junior High and High School

Dnia 7 maja nasi uczniowie świętowali Dzień Konstytucji 3 maja. Uroczysty apel został poprzedzony odegraniem hymnu Rzeczpospolitej. Później uczennica 3 klasy gimnazjum Patrycja Wypych zaprezentowała wykład dotyczący Konstytucji. Oprócz tego nasi uczniowie wysłuchali utworów i internetowego wykładu na temat Sejmu Wielkiego.

On May 7, our students celebrated the Constitution Day on May 3. The solemn appeal was preceded by the playing of the Polish national anthem. Later, the 3rd grade junior high school student PatrycjaWypych presented a lecture on the Constitution. In addition, our students listened to the songs and an online lecture on the Sejm Wielki

12

3