Prezentacja projektów edukacyjnych

Presentation of educational projects

Jak co roku uczniowie klas drugich gimnazjum prezentowali efekty swojej pracy w ramach realizacji projektów edukacyjnych. Zgromadzeni na auli zwiedzili najciekawsze miejsca Madrytu, Barcelony i Walencji, poznali tajemnice układu oddechowego i silnika Stirlinga, a także dowiedzieli się o wzajemnych relacjach tekstów literackich i ich adaptacji filmowych. Miłośnicy gier komputerowych mieli możliwość poznać odpowiedź na pytanie, czy można uczyć się z nich historii a okazją do lepszego poznania się była prezentacja projektu „Co gryzie uczniów KSP ?”

As every year, middle school students presented the effects of their work on educational projects. Gathered in the auditorium, they visited the most interesting places of Madrid, Barcelona and Valencia, discovered the secrets of the respiratory system and the Stirling engine, and learned about the mutual relations of literary texts and their film adaptations. Computer game enthusiasts had the opportunity to find the answer to the question of whether you can learn history from them. An opportunity to get to know each other was the presentation of the project "What bites KSP students?"

08 02

030405060709101112