"Pika - team" na podium

"Pika - team"

Dnia 23 maja odbył się finał międzyszkolnego konkursu - Przeglądu Małych Form Teatralnych "Profi - Ekodrama". Ta impreza odbyła się po raz piąty, ale po raz pierwszy z udziałem naszych uczniów i to od razu z tak wielkim sukcesem. W kategorii Szkół Podstawowych wystąpiła nasza grupa teatralna "Pika - team", złożona z czternastu uczniów klasy IV a. Zaprezentowali spektakl zatytułowany "Kolego, każdy może zrobić coś dobrego", który miał na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży idei dbałości o środowisko naturalne. Nasi szkolni aktorzy wystąpili brawurowo, dzięki czemu przedstawienie spodobało się nie tylko publiczności, ale także jury, które przyznało nam II miejsce w konkursie i nagrodę indywidualną za osobowość sceniczną dla naszej uczennicy. To pokazuje, jakie bogate talenty teatralne i recytatorskie drzemią w naszych uczniach. Po ogłoszeniu werdyktu były liczne gratulacje, nagrody no i oczywiście wywiad. Jesteśmy z was dumni i życzymy dalszych sukcesów. BRAWO !!!

On May 23, the final of the inter-school competition - Review of Small Theater Forms "Profi - Ekodrama" took place. This event was held for the fifth time, but for the first time with the participation of our students and immediately with such great success. Our theater group "Pika-Team" performed in the Primary School category. The group consisted of fourteen students from class IV a. They presented a spectacle entitled "Buddy, everyone can do something good", aimed at promoting the idea of ​​caring for the natural environment among children and youth. Our school actors performed energically, thanks to which the performance appealed not only to the audience, but also to the jury, which gave us the second place in the competition and an individual award for the stage personality for our student. This shows what rich theatrical talents and reciters are dormant in our students. After the announcement of the verdict, there were numerous congratulations, awards and, of course, an interview. We are proud of you and we wish you further successes. CONGRATULATIONS !!!

0102 2

03040406
08091110