Prowadząca zajęcia: Aleksandra Pastuszka – Goworek / Łukasz Mendak

Na zajęciach z kółka "Across the World" będziemy się zajmować kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych, takich jak Kanada, Australia czy Nowa Zelandia. Wyruszymy w podróż dookoła świata, by sprawdzić gdzie poza Anglią i Stanami Zjednoczonymi można się posługiwać językiem angielskim.

Teachers: Aleksandra Pastuszka – Goworek / Łukasz Mendak

The classess "Across the World" will focus on culture and traditions of the English-speaking countries, such as Canada, Australia or New Zealand. We will set off on a journey across the world, to check, where besides England or the United States it is possible to speak English.


Prowadząca zajęcia: Katarzyna Gajos

Koło języka hiszpańskiego to świetna zabawa, ale także szansa na pogłębienie jego znajomości. Zajęcia oparte są przede wszystkich na ćwiczeniach komunikacyjnych takich jak gry i zabawy. Łącząc przyjemne z pożytecznym uczniowie poznają podstawowe słownictwo: kolory, liczby, nazwy zwierząt, ubrań, jedzenia i otaczających je przedmiotów w ciekawy sposób. A także uczą się wierszyków, wyliczanek i piosenek hiszpańskich. Taka forma pracy sprawia uczącym się dużo radości. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas pierwszych.

Teachers: Katarzyna Gajos

Aim: to have fun while learning and practising new Spanish vocabulary through the series of communication games, chants, songs and poems.


Prowadząca zajęcia: Beata Więckowska

Celem koła jest zapoznanie się z tradycją krajów frankofońskich oraz Francji, tajnikami kuchni francuskiej. Poruszane będą zagadnienia z zakresu gramatyki i leksyki języka francuskiego, czyli to co najtrudniejsze dla Polaków w języku francuskim.

Teachers: Beata Więckowska

Aim: to learn about customs and traditions of France and other French-speaking countries and to practise these grammar and vocabulary aspects that are the most difficult for Poles.


Prowadząca zajęcia: Monika Dulęba

Uczymy się języka niemieckiego od podstaw, słuchamy piosenek niemieckojęzycznych, wierszyków, opowiadań. Uczymy się tworzyć własne komiksy na podstawie baśni braci Grimm, robimy wspólnie ćwiczenia podsumowujące lekcję (karty pracy).

Teachers: Monika Dulęba

Aim: to learn the basics of German through songs, poems and short stories as well as creating picture stories based on the Grimm brothers’ literature.


Prowadząca zajęcia: Ewa Zakrzewska

W trakcie zajęć dzieci poprzez zabawę poznają nowe słowa oraz kulturę i historię krajów anglojęzycznych. Zajęcia są dostosowane do potrzeb oraz umiejętności naszych uczniów dzięki czemu doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne.

Teachers: Ewa Zakrzewska

Aim: to learn more about the culture and history of English-speaking countries as well as practise new vocabulary while playing communication games.


Prowadząca zajęcia: Ewa Zakrzewska

W trakcie zajęć uczniowie mają okazję rozwijać umiejętności w zakresie kreatywnego pisania oraz czytania ze zrozumieniem dłuższych tekstów w języku angielskim. Podczas zajęć młodzież omawia opowiadania przeczytane w domu, wymienia sie uwagami oraz uczy się wyrażania swoich opinii i spostrzeżeń w języku angielskim.

Teachers: Ewa Zakrzewska

Aim: to help students enjoy reading in English as well as develop the skills of creative reading and writing.


Prowadząca zajęcia: Katarzyna Ślusarczyk

To zajęcia mające na celu „podróż” po krajach anglojęzycznych najmłodszych uczniów. Podczas zajęć uczniowie poznają zwyczaje, kulturę, najważniejsze miejsca, ciekawostki, a także zabawy, w jakie bawią się dzieci w poszczególnych krajach anglojęzycznych.

Teachers: Katarzyna Ślusarczyk

Aim: to learn more about the culture, customs, sights and traditions of English-speaking countries and to play games popular there.


Prowadząca zajęcia: Sylwia Szrek – Skulska

Koło dla uczniów chcących poznać kulturę, tradycje, obyczaje Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Teacher: Sylwia Szrek – Skulska

Aim: to learn more about the sights, culture, customs and traditions of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.


Prowadząca zajęcia: Ewa Jaros

Kółko przeznaczone dla pasjonatów języka angielskiego. Będziemy doskonalić sprawności językowe mówienie, czytanie, pisanie i sluchanie. Omawiane będą tematy dotyczące historii, kultury krajów anglojęzycznych.

Teachers: Ewa Jaros

English Masters are classes for English loving students! We will be working on all four language skills: reading, writing, listening and speaking. Also we will cover the most interesting elements of the history and culture of English speaking countries.


Prowadząca zajęcia: Joanna Chrzanowska

Kółko przeznaczone jest dla klasy 0a, którego celem jest rozszerzanie słownictwa poprzez zabawę. Dzieci będą poznawać nowe wyrażenia w piosenkach, historyjkach, własnych pracach plastycznych oraz wspólnych grach.

Teachers: Joanna Chrzanowska

The classes are organised for 0a group. The aim is to expand the vocabulary via games. Children will learn new phrases based on the songs, stories, own art projects and recreation.