Zasady rekrutacji do pierwszej i jedynej w województwie świętokrzyskim
Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej

oraz

do Europejskiej Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2017/2018

do klasy I oraz oddziału "0"

Karta zgłoszeniowa oddziału"0

Karta zgłoszeniowa do klasy I Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej

Karta zgłoszeniowa do klasy I Europejskiej Szkoły Podstawowej

 • Złożenie Karty zgłoszeniowej osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłanie pocztą, lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Spotkanie z dzieckiem, rodzicami lub opiekunami dziecka i Dyrektorem Szkoły.
 • Złożenie wymaganych dokumentów.
 • Podpisanie przez rodziców lub opiekunów dziecka umowy o naukę.
 • O przyjęciu ucznia do SP decyduje Dyrektor Szkoły.

Terminy spotkań ustala się indywidualnie tel. 41 345-71-11

 

Nabór uzupełniajacy w związku z reformą oświaty

do Europejskiej Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2017/2018

klasa "6" i "7"

Karta zgłoszeniowa

Kartę zgłoszeniową należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłanie pocztą, lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Spotkania odbywają się w siedzibie szkoły przy ul. Jagiellońskiej 109a,

Termin spotkania ustala się indywidualnie tel. 41 345-71-11

Zasady naboru uzupełniającego

 • Złożenie Karty zgłoszeniowej osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłanie pocztą lub przesłanie na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Pozytywna opinia zespołu kwalifikacyjnego powołanego przez Dyrektora Szkoły.
 • Złożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 • Przystąpienie do testu z języka angielskiego w celu zakwalifikowania do grupy językowej na odpowiednim poziomie.
 • Deklaracja wyboru drugiego języka obcego.
 • Podpisanie przez rodziców lub opiekunów dziecka umowy o naukę.


Rekrutacja śródroczna do Europejskiej Szkoły Podstawowej

Można ubiegać się o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej (klasy I -VI oraz oddział "0") w trakcie roku szkolnego, jeśli w odpowiedniej
klasie są wolne miejsca.

Rodzice lub opiekunowie składają podanie o przyjęcie dziecka do SP w sekretariacie szkoły i ustalają termin spotkania z Dyrektorem Szkoły.