Uczymy od 22 lat
Jesteśmy wśród najlepszych
Łączymy tradycję i nowoczesność
Uczymy z pasją
Realizujemy europejski model edukacji
Uczymy metodą projektów
Wychowujemy w atmosferze życzliwości, szacunku i przyjaźni
Naszym Uczniom zapewniamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych oraz w okresie ferii zimowych i wakacji letnich
KSP działa pod patronatem Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych

 Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej
w roku szkolnym 2015/2016

do klasy  I,  klasy  IV  oraz  oddziału  "0"

 Do klasy I  oraz oddziału "0"

1.  Złożenie „Karty rejestracyjnej"  Karta zgłoszeniowa (doc)   osobiście w sekretariacie szkoły,  przesłanie pocztą lub na adres
     e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

2.   Spotkanie z dzieckiem, rodzicami lub opiekunami dziecka i Dyrektorem Szkoły.

3.   Złożenie wymaganych dokumentów.

4.   Podpisanie przez rodziców lub opiekunów dziecka umowy o naukę. 

5.   O przyjęciu ucznia do SP decyduje Dyrektor Szkoły.

O terminach spotkań rodzice lub opiekunowie dziecka będą informowani indywidualnie.

Uczeń może zostać przyjęty  w nowym roku szkolnym
do istniejących klas SP,  jeśli są w nich wolne miejsca.

Do klasy  IV

 1.   Złożenie „Karty rejestracyjnej"  Karta zgłoszeniowa (doc)   osobiście w sekretariacie szkoły,  przesłanie pocztą lub na adres
     e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

2.    Pozytywna opinia zespołu kwalifikacyjnego powołanego przez Dyrektora Szkoły.

3.    Złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

4.   Przystąpienie do testu z języka angielskiego w celu zakwalifikowania do grupy językowej na odpowiednim poziomie.

5.   Deklaracja wyboru drugiego języka obcego.

5.   Podpisanie przez rodziców lub opiekunów dziecka umowy o naukę.

 

Rekrutacja śródroczna do Szkoły Podstawowej

1.   Można ubiegać się o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej (klasy  I -VI   oraz oddział  "0")  w trakcie roku szkolnego,  jeśli w odpowiedniej
       klasie  są wolne miejsca.

2.   Rodzice lub opiekunowie składają podanie o przyjęcie dziecka do SP w sekretariacie szkoły i ustalają termin spotkania z Dyrektorem Szkoły.