Zasady rekrutacji do pierwszej i jedynej w województwie świętokrzyskim
Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej
oraz
do Europejskiej Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2019/2020 do klasy I oraz oddziału "0"

Admission rules to the first and only in the swietokrzyskie province Bilingual Primary School and to European Primary School
for the 2019/2020 school year to the first class and zero class

Karta zgłoszeniowa oddziału "0"

Karta zgłoszeniowa do klasy I Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej

Karta zgłoszeniowa do klasy I Europejskiej Szkoły Podstawowej

* Złożenie Karty zgłoszeniowej osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłanie pocztą, lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* Spotkanie z dzieckiem, rodzicami lub opiekunami dziecka i Dyrektorem Szkoły.

* Złożenie wymaganych dokumentów.

* Podpisanie przez rodziców lub opiekunów dziecka umowy o naukę.

* O przyjęciu ucznia do SP decyduje Dyrektor Szkoły.

* Terminy spotkań ustala się indywidualnie tel. 41 345-71-11

Karta zgłoszeniowa

* Kartę zgłoszeniową należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłanie pocztą, lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* Spotkania odbywają się w siedzibie szkoły przy ul. Jagiellońskiej 109a.

* Termin spotkania ustala się indywidualnie tel. 41 345-71-11

Zasady naboru uzupełniającego

* Złożenie Karty zgłoszeniowej osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłanie pocztą lub przesłanie na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* Pozytywna opinia zespołu kwalifikacyjnego powołanego przez Dyrektora Szkoły.

* Złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

* Przystąpienie do testu z języka angielskiego w celu zakwalifikowania do grupy językowej na odpowiednim poziomie.

* Deklaracja wyboru drugiego języka obcego.

* Podpisanie przez rodziców lub opiekunów dziecka umowy o naukę.


Rekrutacja śródroczna do Europejskiej Szkoły Podstawowej

Można ubiegać się o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej (klasy I -VI oraz oddział "0") w trakcie roku szkolnego, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

Rodzice lub opiekunowie składają podanie o przyjęcie dziecka do SP w sekretariacie szkoły i ustalają termin spotkania z Dyrektorem Szkoły.

Application form for zero class

Application form for the first class of Bilingual Primary School

Application form to the first class of European Primary School

* Application forms are to be submitted in the secretary’s office at school, by post or e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* Appointments with a child, parents or caretakers with the school headmaster.
Submitting the required documents.

* Signing the contract between a child’s parents or caretakers and the school head master.

* Admittance to primary school is up to the school headmaster’s decision.

* The times of appointments are set individually phone no. 41 345 – 71 – 11

Additional admission due to the reforms in the Polish Educational System to the European Primary School for the school year 2019/2020 6 th and 7 th class

Application form to the European Primary School

* Application forms are to be submitted in the secretary’s office at school, by post or e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* Appointments take place in the 109a Jagiellonska street

* The times of appointments are set individually phone no. 41 345 – 71 – 11

The rules of additional admission

* Application forms are to be submitted in the secretary’s office at school, by post or e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* The approval of the school head master and the admission team.

* Submitting the required documents.

* Writing English placement test in order to be qualified to the proper level.

* Declaration of choosing the second language.

* Signing the contract between a child’s parents or caretakers and the school head master.

Mid-year admission to the European Primary School<

You can apply to be admitted to the primary school (classes 1th – 6th and zero class) during the school year provided that there are vacancies.
A child’s parents or caretakers submit the application form in the school secretary’s office and set the date of the appointment with the school head master.