Wycieczka do Kazimierza Dolnego i Magicznych Ogrodów​

​A trip to Kazimierz Dolny and Magic Gardens

Nasi trzecioklasiści wybrali się na wspólną dwudniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Magicznych Ogrodów. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zdobycia zamku i baszty w Kazimierzu, skąd rozciąga się wspaniała panorama miasta. Odpoczęliśmy nieco na statku, który zabrał nas w rejs po Wiśle. Następnie przespacerowaliśmy się urokliwymi kazimierskimi ulicami podziwiając przepiękne kamienice i wstąpiliśmy do zachwycającego bogactwem sztuki Kościoła Farnego. W trakcie spaceru zatrzymaliśmy się na lody i kupowanie pamiątek. Mieliśmy nawet okazję podejrzeć pracę ekipy filmowej, która akurat tego dnia kręciła sceny z serialu "W rytmie serca". Drugi dzień spędziliśmy w Magicznych Ogrodach. Tu czekała na nas cała masa atrakcji - od trampolin i dmuchanych zamków po jeziorko z tratwami i gigantyczną zjeżdżalnię. Mrugające drzewa i zielone stworki rozpaliły naszą wyobraźnię i skłoniły do snucia własnych opowieści. Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną - zmęczeni, ale bogaci w nowe wspomnienia.

Our third graders went on a two-day trip to Kazimierz Dolny and Magic Gardens. We started the sightseeing tour by conquering the castle and the bastion in Kazimierz, where we could enjoy a wonderful panorama of the town. We had a little rest on the ship that took us on a cruise on the Vistula. Then we walked through the charming streets of Kazimierz admiring the beautiful tenement houses and dropped into the Farny Church full of impressive pieces of art. During the walk, we stopped for ice cream and souvenirs. We even had the opportunity to see the work of the film crew, who happened to be shooting scenes from the series "In the Rhythm of the Heart". We spent the second day in the Magic Gardens. Here a lot of attractions awaited us - from trampolines and inflatable castles to a little lake with rafts and a giant slide. The blinking trees and green creatures ignited our imagination and made us tell our own stories. After lunch, we set off on our return journey - tired, but rich in new memories.​

0102

Więcej…

Dzień sportu najmłodszych

Sports Day for primary school pupils

W miniony wtorek w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Sportu dla klas 0 – III pod hasłem: „W Dzień Sportu w KSP wszyscy wspaniale bawimy się.” Uczniowie powyższych klas z wielką radością i zapałem uczestniczyli w wyścigach rzędów zadaniowych między innymi w takich konkurencjach, jak: wyścig UFO, sprytne ringo, wyścig farmera, zwinna piłka, czy strzelec. Ten dzień został wzbogacony przez występ taneczny grupy dziewcząt „Cheerleaders Dance” z klasy 2e. Najliczniejszą grupą sportowców okazali się uczniowie klasy 3e, którzy prawie ze 100% frekwencją przybyli, aby brać udział w rozgrywkach sportowych. Każdy z uczestników rozgrywek otrzymał dyplom i medal za uczestnictwo oraz sportowy trud i zaangażowanie. Nasi podopieczni wykazali się duchem nieustającej walki uczestnicząc z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem w zawodach sportowych. Celem przewodnim była dobra zabawa.

Last Tuesday at our school we celebrated Sports Day for classes 0 to III under the slogan: "We all have a great time on Sports Day at KSP." The pupils of the above classes participated with great joy and enthusiasm in row races, with such competitions as: UFO race, clever ringo, farmer's race, agile ball or the shooter. This day was enriched by the dancing performance of a group of girls called "Cheerleaders Dance" from class 2e. The most numerous group of athletes was class 3e pupils who came to almost 100% attendance during sports competitions. All the participants received a diploma and a medal for participation, sports hardship and involvement. Our players showed the spirit of a constant fight while participating in the contests with great enthusiasm and commitment. Still, the main goal was fun.

0102

Więcej…

Dyktando z j. niemieckiego

Dictation

Na ubiegłych lekcjach języka niemieckiego uczniowie pisali dyktanda w ramach konkursu wewnątrzszkolnego. Najlepsze wyniki w swoich kategoriach wiekowych zdobyli Maximilian Huiskens z klasy 7.SP, Krystian Jamioł z klasy 5. SP i Dawid Dąbrowski - uczeń 2. klasy liceum. Gratulujemy!

During the last few German lessons, the students wrote dictations as a school competitions. The best students were Maximilian Huiskens, 7th grade, Krystian Jamioł, 5th grade and Daniel Dąbrowski,2nd class of high school. Congratulations!

dyplomy z dyktandaIMG 20180517 083524

Więcej…

Dzień Rodziny w KSP

Family Day in KSP

Uczniowie z przyjemnością zaprezentowali się przed swoimi najbliższymi w koncercie życzeń. Taniec, śpiew i recytacje wierszy rozbrzmiewały na auli. Po występie rodzice zostali zaproszeni na konkursy wraz ze swoimi dziećmi a następnie zostali obdarowani własnoręcznie przez siebie wykonanymi prezentami. Na koniec wszyscy wybrali się na słodki poczęstunek. Uczniowie klas 3a i 3b także przygotowali dla swoich rodziców wzruszające występy artystyczne i samodzielnie wykonane ozdobne świeczki. Spotkania w rodzinnym gronie rozpoczęły się jednak od uczniowskich prezentacji w ramach projektu o nazwie Public Speech. Nasi trzecioklasiści wykazali się znakomitą sprawnością w mówieniu po angielsku - opowiadali o tym, co je interesuje: o zwierzętach, roślinach, porach roku, ludzkim ciele, wodzie i powietrzu, kosmosie, kontynentach oraz technice. Rodzice byli pod wrażeniem i gromko oklaskiwali swoje zdolne dzieci.

The students were happy to present themselves to their loved ones in a concert. Dances, singing and reciting verses echoed the hall. After the performances, parents were invited to competitions along with theirs children and then they were given handmade gifts. At the end, everyone went for a sweet treat. Class 3a and 3b students also prepared for their parents a touching artistic performances and made decorative candles. Meetings in the family circles, however, began with students' presentations, as part of a project called Public Speech. Our Third graders showed excellent efficiency in speaking English - they talked about their interests: about animals, plants, seasons, human body, water and air, space, continents and technology. The parents were impressed and applauded their talented children.

34012837 10155865298013167 662224355782033408 n20180529 131938

Więcej…

"Pika - team" na podium

"Pika - team"

Dnia 23 maja odbył się finał międzyszkolnego konkursu - Przeglądu Małych Form Teatralnych "Profi - Ekodrama". Ta impreza odbyła się po raz piąty, ale po raz pierwszy z udziałem naszych uczniów i to od razu z tak wielkim sukcesem. W kategorii Szkół Podstawowych wystąpiła nasza grupa teatralna "Pika - team", złożona z czternastu uczniów klasy IV a. Zaprezentowali spektakl zatytułowany "Kolego, każdy może zrobić coś dobrego", który miał na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży idei dbałości o środowisko naturalne. Nasi szkolni aktorzy wystąpili brawurowo, dzięki czemu przedstawienie spodobało się nie tylko publiczności, ale także jury, które przyznało nam II miejsce w konkursie i nagrodę indywidualną za osobowość sceniczną dla naszej uczennicy. To pokazuje, jakie bogate talenty teatralne i recytatorskie drzemią w naszych uczniach. Po ogłoszeniu werdyktu były liczne gratulacje, nagrody no i oczywiście wywiad. Jesteśmy z was dumni i życzymy dalszych sukcesów. BRAWO !!!

On May 23, the final of the inter-school competition - Review of Small Theater Forms "Profi - Ekodrama" took place. This event was held for the fifth time, but for the first time with the participation of our students and immediately with such great success. Our theater group "Pika-Team" performed in the Primary School category. The group consisted of fourteen students from class IV a. They presented a spectacle entitled "Buddy, everyone can do something good", aimed at promoting the idea of ​​caring for the natural environment among children and youth. Our school actors performed energically, thanks to which the performance appealed not only to the audience, but also to the jury, which gave us the second place in the competition and an individual award for the stage personality for our student. This shows what rich theatrical talents and reciters are dormant in our students. After the announcement of the verdict, there were numerous congratulations, awards and, of course, an interview. We are proud of you and we wish you further successes. CONGRATULATIONS !!!

0102 2

Więcej…

Strona 1 z 101