Najmłodsi uczniowie sprzątają świat.

Z okazji dnia sprzątania świata uczniowie grupy 0 wyruszyli na pomoc ziemi. Podczas sprzątania do worków trafiło dużo zużytych rzeczy, które porozrzucane przy blokowiskach i na ulicy szpeciły otoczenie. Z pewnością ten szczytny cel przełoży się na wygląd środowiska i kształtowanie postawy przyjaciela przyrody.

IMG 20180920 111106IMG 20180920 105303

Pierwszaki w Centrum Nauki

First graders in Science Center

Dnia 18 września uczniowie klas pierwszych odwiedzili Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcinskim. Był to ich pierwszy wyjazd poza szkołę, a zatem okazja do bliższego poznania się i wspólnych zabaw. Pierwszoklasiści wzięli udział w warsztatach "Gdy widzę słodycze to kwiczę ..." w trakcie, których dowiedzieli się dlaczego spośród pięciu podstawowych smaków najbardziej smakuje nam właśnie słodycz. Pod okiem prowadzących przygotowali własne misiowe przysmaki - kolorowe żelki.

18th of September first year students of our school visited the Science center Leonardo Da Vinci in Podzamcze Chęcińskie. It was their first trip outside the school so a great opportunity to know classmates better and play together. First graders took part in workshops: "When I see sweets, I squeak..." during it they knew what is made of the five basic tastes just choose the most sweetness. Under the guidance of leading they performed their own jelly sweets beans.

0120180918 122730

Więcej…

Wycieczka po Górach Świętokrzyskich

Excursion to the Świętokrzyskie mountains

Dnia 19 września klasy czwarte wybrały się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Uczniowie wspięli się Drogą Królewską na Święty Krzyż, zwiedzili klasztor oraz przyklasztorne muzeum. Nie zabrakło legend, których dzieci z przyjemnością słuchały odpoczywając na trawie w sąsiedztwie klasztoru. Następnie czwartoklasiści mieli okazję zobaczyć Gołoborze, a widoki roztaczające się z tarasu widokowego zrobiły na nich wielkie wrażenie. Wycieczka była bardzo pouczająca i ciekawa. Dopisała również pogoda, dzięki której uczniom nie dokuczało zmęczenie po ciężkiej, pieszej wędrówce.

On September 19, fourth classes went on a trip to the Świętokrzyskie Mountains. The students climbed up the Royal Track to the Holy Cross, visited the monastery and the museum. There were also legends, which children listened to with pleasure, while resting on the grass in the vicinity of the monastery. Then the four-graders had the opportunity to see Goloborze, and the views from the observation deck made a great impression on them. The trip was very informative and interesting. The weather was also good, that is why the students did not feel tired after a hard hiking trip.

0102

Więcej…

Kapkazy - Szkoła Wrażliwości

Kapkazy - School of Sensitivity

Dnia 17 września klasy 3a, 3e i 4e były uczestnikami niezwykłych lekcji w Kapkazach - Szkole Wrażliwości. Zajęcia rozpoczęło przedstawienie pt. Bajka o diable i babie, oparte na motywach świętokrzyskich legend. Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach lepienia z gliny. Spotkali się również z zielarka, która pokazywała jak rozpoznawać jadalne rośliny. Prawdziwą niespodzianka było wyrabianie i spożywanie podpłomyków. Na zakończenie odbyło się ognisko, podczas którego uczniowie samodzielnie piekli kiełbaski.

On September 17, classes 3a, 3e and 4e participated in extraordinary lessons in Kapkazy - School of Sensitivity. Classes began with a performance "The Tale of D evil and a Woman", based on the motives of Świętokrzyskie legends. Then, the students participated in clay-making workshops. They also met with a herbalist who showed them how to recognize edible plants. The real surprise however, was the kneading and eating of traditional waffles called podplomyki. At the end, there was a bonfire during which the students baked sausages.

0102

Więcej…

Nowy rok szkolny 2018/2019

New school year 2018/2019

The opening ceremony of the 2018/2019 school year at the First Bilingual Primary School and the European Primary School was held on September 3, 2018. We met in excellent moods after the holidays. A warm welcome to our new students!

Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Pierwszej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej i w Europejskiej Szkole Podstawowej odbyła się dnia 3 września 2018 roku. Spotkaliśmy się po wakacjach w znakomitych nastrojach. Serdecznie witamy w naszej szkole uczniów nowych klas!

1a031b01

Więcej…

Strona 1 z 103