Jesienna wycieczka do Kazimierza Dolnego i Janowca

Autumn trip to Kazimierz Dolny and Janowiec

Dnia 26 października nasi piątoklasiści wybrali się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Janowca. W programie wycieczki znalazł się godzinny rejs statkiem po Wiśle, podczas którego mogliśmy podziwiać panoramę Kazimierza z górującą nad miastem wieżą obronną i ruinami zamku wybudowanego w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego. Następnie „Eko-busikami” wyposażonymi w lektora automatycznego zaliczyliśmy godzinną przejażdżkę po urokliwych uliczkach Kazimierza aż do wąwozów lessowych. W trakcie przejażdżki usłyszeliśmy ciekawe legendy i anegdoty związane z dawnym miastem. Następnie zwiedziliśmy zamek i basztę w Kazimierzu, skąd podziwialiśmy wspaniałą panoramę miasta. Obowiązkowym punktem wycieczki był czas wolny na Rynku gdzie zakupiliśmy pamiątki i spróbowaliśmy słynnych kazimierskich kogutów. Ostatnim punktem naszej wycieczki był zamek w Janowcu, gdzie zwiedziliśmy ruiny obronnego zamku Firlejów. Każdy pobyt na wycieczce daje nam możliwości poznania cząstki naszej historii oraz uroków i piękna polskiej ziemi.

On October 26, our fifth-graders went on a trip to Kazimierz Dolny and Janowiec. The programme of the trip included a one-hour cruise on the Vistula river, during which we could admire the panorama of Kazimierz with the defensive tower towering over the city and the ruins of the castle built in the 14th century by King Casimir the Great. Then, we took another ride on "eco-buses", equipped with automatic readers, through the charming streets of Kazimierz up to the loess ravines. During the ride, we heard interesting legends and anecdotes related to the old town. Later we visited the castle and the tower in Kazimierz, from where we admired the wonderful panorama of the city. An obligatory point of the trip was free time on the Market where we bought souvenirs and tried the famous Kazimierz roosters. The last point of our trip was the castle in Janowiec, where we visited the ruins of the defensive castle of the Firlejs. Each trip gives us an opportunity to learn about a part of our history and the charms and beauty of the Polish land.

0102

Więcej…

Wycieczka Biskupin-Berlin-Poznań

Trip to Biskupin, Berlin and Poznań

Uczniowie klas 6, 8 oraz 3 gimnazjum wraz z opiekunami środę, czwartek i piątek spędzili na pełnej wrażeń wycieczce do Biskupina, Berlina i Poznania. Poniżej fotorelacja i opis naszych przygód! Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Archeologicznego i osady Biskupin, która zbudowana została ok. VIII wieku p.n.e. Zapoznaliśmy się z historią tego miejsca. Wszyscy mieliśmy okazję obejrzeć rekonstrukcję dawnej zabudowy i skorzystać ze wskazówek jedynego w Polsce krzemieniarza. Następnie wyruszyliśmy do malowniczo położonego pensjonatu Leśniczówka. W otoczeniu przyrody odpoczęliśmy przed kolejnymi wyzwaniami. W czwartek rano wyruszyliśmy do stolicy Niemiec - Berlina. Przewodnik, pan Jan, przekazał nam wiele faktów z historii miasta, ale także ciekawostek z czasów upadku muru berlińskiego, których był świadkiem, jako mieszkaniec zachodniej, otoczonej murem części miasta. Pokazał nam również robione przez siebie w tamtym okresie zdjęcia. Ostatniego dnia odwiedziliśmy kolejną stolicę - tym razem Wielkopolski. Poznań powitał nas nieco gorszą aurą. Jednak pod entuzjastycznym przewodnictwem pana Dominika, raźnym krokiem przemierzaliśmy uliczki starego miasta. Odwiedziliśmy także Ostrów Tumski i najstarsze zachowane kamienie - pozostałości pierwszej polskiej katedry. Wycieczkę po mieście zakończyliśmy przy zabytkowym Ratuszu, gdzie wysłuchaliśmy legendy o powstaniu herbu miasta. Po obiedzie wyruszyliśmy w stronę Kielc, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

The students of the 6th and 8th grades of primary school as well as the 3rd class of junior high school spent three days Wednesday, Thursday and Friday on a great trip to Biskupin, Berlin and Poznań. Here is what we did! We started the trip with visiting the Archeological Museum and the settelments in Biskupin which date back to the VIIIth century BC. We got to know the history of this place and had a chance to see the reconstruction of the settlements. We also had a short talk with a stoneman. Next, we set off to a picturesque guesthouse Leśniczówka where we rested before the next day. On Thursday morning all the students were ready to continue the adventure and so we set out to the capital of Germany- Berlin. Our guide Jan told us a lot of interesting stories and facts about the Berlin Wall. What's more he showed us the photos that he took while living in West Berlin in 1980s. On the last day of our trip we went to sightsee another capital - Poznań, the capital of Wielkopolska Region. It was a gloomy day, but the enthusiasm of our guide Dominik brightened it up and we eagerly walked up and down the streets of the old part of the city. We also had a chance to visit the island of Ostrów Tumski and the remains of the oldest Polish Cathedral. We finished our trip at the Main Square where we learnt about the origins of Polish national symbols. After dinner, we set off back home.

0102

Więcej…

Pierwszaki w Centrum Nauki

First graders in Science Center

Dnia 18 września uczniowie klas pierwszych odwiedzili Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcinskim. Był to ich pierwszy wyjazd poza szkołę, a zatem okazja do bliższego poznania się i wspólnych zabaw. Pierwszoklasiści wzięli udział w warsztatach "Gdy widzę słodycze to kwiczę ..." w trakcie, których dowiedzieli się dlaczego spośród pięciu podstawowych smaków najbardziej smakuje nam właśnie słodycz. Pod okiem prowadzących przygotowali własne misiowe przysmaki - kolorowe żelki.

18th of September first year students of our school visited the Science center Leonardo Da Vinci in Podzamcze Chęcińskie. It was their first trip outside the school so a great opportunity to know classmates better and play together. First graders took part in workshops: "When I see sweets, I squeak..." during it they knew what is made of the five basic tastes just choose the most sweetness. Under the guidance of leading they performed their own jelly sweets beans.

0120180918 122730

Więcej…

Wycieczka po Górach Świętokrzyskich

Excursion to the Świętokrzyskie mountains

Dnia 19 września klasy czwarte wybrały się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Uczniowie wspięli się Drogą Królewską na Święty Krzyż, zwiedzili klasztor oraz przyklasztorne muzeum. Nie zabrakło legend, których dzieci z przyjemnością słuchały odpoczywając na trawie w sąsiedztwie klasztoru. Następnie czwartoklasiści mieli okazję zobaczyć Gołoborze, a widoki roztaczające się z tarasu widokowego zrobiły na nich wielkie wrażenie. Wycieczka była bardzo pouczająca i ciekawa. Dopisała również pogoda, dzięki której uczniom nie dokuczało zmęczenie po ciężkiej, pieszej wędrówce.

On September 19, fourth classes went on a trip to the Świętokrzyskie Mountains. The students climbed up the Royal Track to the Holy Cross, visited the monastery and the museum. There were also legends, which children listened to with pleasure, while resting on the grass in the vicinity of the monastery. Then the four-graders had the opportunity to see Goloborze, and the views from the observation deck made a great impression on them. The trip was very informative and interesting. The weather was also good, that is why the students did not feel tired after a hard hiking trip.

0102

Więcej…

Kapkazy - Szkoła Wrażliwości

Kapkazy - School of Sensitivity

Dnia 17 września klasy 3a, 3e i 4e były uczestnikami niezwykłych lekcji w Kapkazach - Szkole Wrażliwości. Zajęcia rozpoczęło przedstawienie pt. Bajka o diable i babie, oparte na motywach świętokrzyskich legend. Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach lepienia z gliny. Spotkali się również z zielarka, która pokazywała jak rozpoznawać jadalne rośliny. Prawdziwą niespodzianka było wyrabianie i spożywanie podpłomyków. Na zakończenie odbyło się ognisko, podczas którego uczniowie samodzielnie piekli kiełbaski.

On September 17, classes 3a, 3e and 4e participated in extraordinary lessons in Kapkazy - School of Sensitivity. Classes began with a performance "The Tale of D evil and a Woman", based on the motives of Świętokrzyskie legends. Then, the students participated in clay-making workshops. They also met with a herbalist who showed them how to recognize edible plants. The real surprise however, was the kneading and eating of traditional waffles called podplomyki. At the end, there was a bonfire during which the students baked sausages.

0102

Więcej…

Piesza przygoda

Walking adventure

Dnia 19 czerwca we wtorek klasy IVa i IVe wybrały się na pieszą wędrówkę na Stadion Leśny w Kielcach. Pierwszy przystanek odbył się na stadionie lekkoatletycznym, gdzie dzieci brały udział w różnych konkurencjach sportowych. Dalej szliśmy ścieżką przyrodniczą „Leśna Przygoda”. Dzieci nauczyły się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew i krzewów leśnych oraz zwierząt żyjących w lasach. Na koniec w miejscu do tego przeznaczonym rozpaliliśmy ognisko, piekliśmy kiełbaski. Był to bardzo udany dzień pełen zabaw i śmiechu.

On June 19, on Tuesday, classes IVa and IVe went on a hiking trip to the Leśny Stadion in Kielce. The first stop took place at the athleic stadium, where children took part in various sport competitions. Next we walked the nature trail "Forest Adventure". Children have learned to recognize the basic species of forest trees and bushes as well as animals living in forest. Finally, in a designated place, we lit a fire and we baked sausages. It was a very good day full of fun and laughter.

20180619 10002320180619 121554

Więcej…

Farma Iluzji

Illusion Farm

Dnia 11 czerwca klasy 2a i 2e wybrały sie na wycieczkę do Parku Edukacji i Rozrywnki "Farma Iluzji" w Trojanowie. Atrakcji było mnóstwo, m.in. groźne smoki i magiczne postacie, a także Grobowiec Faraona Tutenchamona. Uczniowie zgubili swój cień, tak jak Piotruś Pan, przepłyneli tratwą na drugi brzeg jeziora oraz przeszli przez Tunel Zapomnienia. Samodzielnie przygotowali swoją pamiatkę z wycieczki, którą była kolorowa drewniana zawieszka w kształcie smoka. Po smacznym obiedzie, dzieci radośnie spędziły czas na placu zabaw.

On June 11, classes 2a and 2e went on a trip to the Park of Education and Entertainment "Illusion Farm" in Trojanów. There were many attractions, including dangerous dragons and magical creatures, as well as the Tomb of Pharaoh Tutankhamen. The students have lost their shadow, just like Peter Pan, sailed a raft to the other side of the lake and crossed the Tunnel of Forgetfulness. They hand made their own souvenir from the trip , colorful wooden dragon-shaped pendants . After a tasty lunch, children happily spent time on the playground.

0102

Więcej…

Wycieczka do Kazimierza Dolnego i Magicznych Ogrodów​

​A trip to Kazimierz Dolny and Magic Gardens

Nasi trzecioklasiści wybrali się na wspólną dwudniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Magicznych Ogrodów. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zdobycia zamku i baszty w Kazimierzu, skąd rozciąga się wspaniała panorama miasta. Odpoczęliśmy nieco na statku, który zabrał nas w rejs po Wiśle. Następnie przespacerowaliśmy się urokliwymi kazimierskimi ulicami podziwiając przepiękne kamienice i wstąpiliśmy do zachwycającego bogactwem sztuki Kościoła Farnego. W trakcie spaceru zatrzymaliśmy się na lody i kupowanie pamiątek. Mieliśmy nawet okazję podejrzeć pracę ekipy filmowej, która akurat tego dnia kręciła sceny z serialu "W rytmie serca". Drugi dzień spędziliśmy w Magicznych Ogrodach. Tu czekała na nas cała masa atrakcji - od trampolin i dmuchanych zamków po jeziorko z tratwami i gigantyczną zjeżdżalnię. Mrugające drzewa i zielone stworki rozpaliły naszą wyobraźnię i skłoniły do snucia własnych opowieści. Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną - zmęczeni, ale bogaci w nowe wspomnienia.

Our third graders went on a two-day trip to Kazimierz Dolny and Magic Gardens. We started the sightseeing tour by conquering the castle and the bastion in Kazimierz, where we could enjoy a wonderful panorama of the town. We had a little rest on the ship that took us on a cruise on the Vistula. Then we walked through the charming streets of Kazimierz admiring the beautiful tenement houses and dropped into the Farny Church full of impressive pieces of art. During the walk, we stopped for ice cream and souvenirs. We even had the opportunity to see the work of the film crew, who happened to be shooting scenes from the series "In the Rhythm of the Heart". We spent the second day in the Magic Gardens. Here a lot of attractions awaited us - from trampolines and inflatable castles to a little lake with rafts and a giant slide. The blinking trees and green creatures ignited our imagination and made us tell our own stories. After lunch, we set off on our return journey - tired, but rich in new memories.​

0102

Więcej…

Z wizytą w Krakowie

A visit to Krakow

Dnia 11 maja w czwartek uczniowie klas IVa, IVe oraz Va udali się na wycieczkę do Krakowa. Pierwszym punktem programu była wizyta w Teatrze Groteska na przedstawieniu „Przygody Tomka Sawyera”. Po miłym spotkaniu z kulturą udali się na Rynek Starego Miasta , gdzie zwiedzili Kościół Mariacki, renesansowe Sukiennice i bramę Floriańską. Następnie pojechali do Ogrodu Doświadczeń. Tam uczestniczyli w ciekawych warsztatach pt. „Mroźne Eksperymenty”. To była wycieczka pełna wrażeń i emocji.

On May 11, on Thursday, students of grades IVa, IVe and Va went on a trip to Krakow. The first point of the programme was a visit to the Groteska Theatre for the show "The Adventures of Tom Sawyer". After a nice encounter with culture, the students went to the Old Town Market Square, where they visited the St. Mary's Church, the Renaissance Cloth Hall and the Florian Gate. Then they went to the Garden of Experiences. There they participated in interesting workshops called "Frozen Experiments". It was a trip full of emotions.

20180510 11062120180510 110747

Więcej…

Strona 1 z 9