1 września 2017r. - piątek (ostatni dzień Wakacji z KSP '2017)

1st September 2017, Friday (the last day of holidays 2017)

W ostatni dzień wakacji relaksowaliśmy się na wiele sposobów: rysowaliśmy, budowaliśmy "bazy", graliśmy w kalambury i bawiliśmy się w kultowe zabawy, takie jak berek czy zabawa w chowanego. Każdy z obecnych, mimo kończących się wakacji, był uśmiechnięty.

On the last day of holidays we relaxed all day; we were drawing, building bases, playing puns or even outdoor hide and seek. Everybody was happy and had a good laugh even though holidays has come to an end.

12

31 sierpnia 2017r. - czwartek

31th August 2017, Thursday

Dzisiaj graliśmy w gry planszowe, budowaliśmy z klocków, rysowaliśmy i kolorowaliśmy, oglądaliśmy film przyrodniczy. Po południu wybraliśmy się na plac zabaw, po drodze podziwiając okoliczną przyrodę.

Today we played board games, built the blocks, drew and watched a film about nature. In the afternoon, we went out to the playground and had fun. On the way back to school, we admired the surrounding nature.

IMG 20170831 132034IMG 20170831 132147

30 sierpnia 2017r. - środa

30th August 2017, Wednesday

Dzisiaj kontynuowaliśmy podróż w różne zakątki świata i udaliśmy się do Chin. Na zajęciach dopołudniowych poznaliśmy położenie geograficzne tego kraju, klimat i charakterystyczne zwierzęta i rośliny. Próbowaliśmy również trudnej sztuki kaligrafii. Napisaliśmy kilka słów mama, tata, kochać, szkoła. Wyposażeni w podstawową wiedzę udaliśmy się do Muzeum Dialogu Kultur na warsztaty p.t „Made in China”, zajęcia przybliżające starożytne i współczesne Chiny. Dowiedzieliśmy się przed kim chroni smok, a po co świecą lampiony? Ile lat chińskie dzieci uczą się alfabetu, a ile czasu trzeba, aby przejść Wielki Mur?

Today we are continuing the journey to different parts of the world and we landed in China. During the midday lessons we got to know the geographical location, the climate and the typical wildlife for this country. We were even trying to do Chinese calligraphy. We managed to write a few words such as mum, dad, love, school. When we acquired the basic knowledge about China we went to the Museum of Intecultural Dialogue to take part in the workshop entitled ‘Made in China’. This time we were familiarised with the information about ancient and contemporary China. We found out what the Chinese dragon protects and why the Chinese lantern lights. We were also told how long Chinese children learn the alphabet and how much time one needs to go along The Great Wall of China

30.08130.082

29 sierpnia 2017r. - wtorek

29th August 2017, Tuesday

Dzisiaj graliśmy w bierki, chińczyka, budowaliśmy różne ciekawe rzeczy z klocków. Były też zabawy w grupie. Ponieważ było kilka osób, które przyszły do nas po raz pierwszy, dopiero od września zaczynają naukę w naszej szkole, żeby się poznać bawiliśmy się w "Imiona" - trzeba powtórzyć imiona osób, które się przedstawiły i dodać swoje, co wcale nie jest takie łatwe. Oczywiście, jak zawsze były zabawy z piłką, skakankami, każdy mógł wybrać to, co go interesuje najbardziej.

Today we played pick-a-stick, board games and we also built many interesting things with blocks. We also played in groups. As it was the first visit for some of our new students, we wanted to get to know each other. Hence we played a game called ‘names’ – the rule says that you must repeat the name of the person who has just introduced himself/herself and also add your name, which may not to be as easy as it seems. As always, there were also games with a ball and a skipping rope. Everyone could choose what he likes playing best.

20170824 0940151 copy20170821 110249

28 sierpnia 2017r. - poniedziałek

28th August 2017, Monday

Dzień rozpoczęliśmy poznaniem legend związanych z europejskimi stolicami. Naszym uczniom najbardziej do gustu przypadła opowieść o dzwonniku z paryskiej katedry Notre Dame. Dzieci niczym zaczarowane słuchały historii o zniekształconym chłopcu i jego losie jako dzwonnika. Bardzo ucieszyły się happy endem tej opowieści; po obejrzeniu krótkiej historii o w/w legendzie, uczniowie przeszli do zabawy w gry zręcznościowe i planszowe. Następnie, wyszliśmy na plac zabaw aby złapać ostatnie promienie letniego słońca. Po spacerze i zabawach na placu odpoczęliśmy słuchając opowieści o powstaniu Rzymu. Na koniec dnia rozpoczęliśmy przygotowania do nowego roku szkolnego wykonując wspaniałe plany lekcji.

We started the day with a few legends connected with some European capital cities. Our pupils were especially fond of the tale of the Hunchback of Notre Dame in Paris. Kids listened enchanted to the story about the deformed boy and his fate of a bell-ringer. They were relieved to hear the happy ending of the story. After watching a short film about the Hunchback, pupils moved on to playing a few board and arcade games. Next we went out to a playground to catch the last rays of the summer sun. After walking and playing in the park, we relaxed listening to the legend of the foundation of Rome. At the end of the day, we began our preparations for the new school year by designing fantastic timetables.

20170824 0940431poniedziałek 2

25 sierpnia 2017r. - piątek

25th August 2017, Friday

Dzień rozpoczęliśmy przygotowaniem zdrowego drugiego śniadania w postaci tostów. Wzięliśmy udział w konkursie witaminowym, który podsumował nasze wiadomości z całego tygodnia. Następnie stworzyliśmy własne książki kucharskie ze zdrowymi przepisami.

We started the day by making toast for a healthy second breakfast. We took part in a competition about vitamins, which was intended to check the knowledge gained during the whole week. Next we created our own cookery books with healthy recipes.

0102

24 sierpnia 2017r. - czwartek

24th August 2017, Thursday

Dziś dowiedzieliśmy się dlaczego warto czytać etykiety na kupowanych przez nas produktach. W tym celu obejrzeliśmy prezentację multimedialną, a następnie każdy z nas wykonał swoją ulubioną pizzę. Po obiedzie stworzyliśmy kolaż o zdrowej i niezdrowej żywności w języku angielskim. Obejrzeliśmy bajkę edukacyjną, z której dowiedzieliśmy się, co to są kubki smakowe i jaką pełnią rolę. Dzień zakończyliśmy wykonywaniem różnorodnych prac plastycznych oraz zabawami ruchowymi.

Why is it important to read etiquette on the products we buy? To answer this question, we watched a multimedia presentation and then had a chance to prepare our favourite pizza. After dinner, we created a special collage in English – Healthy and Unhealthy Food. There was as well an educational film showing functions and structure of taste buds. Art works, play and fun activities finished our day.

01 02

 

23 sierpnia 2017r. - środa

23rd August 2017, Wednesday

Dzień rozpoczęliśmy od obejrzenia krótkiego filmu Pascala Brodnickiego promującego zdrowe odżywianie. Następnie wykonaliśmy owocowe cudaki – zwierzaki.

We began our day with a short film by Pascal Brodnicki promoting healthy eating. Next we made “fruit animals”.

08 07

22 sierpnia 2017r. - wtorek

22nd August 2017, Tuesday

Dziś obejrzeliśmy bajkę edukacyjną z serii „Było sobie życie – Trawienie”. Następnie wspólnie stworzyliśmy zdrowy jadłospis, wykorzystując do tego papierowe talerzyki i ulotki reklamowe.

Today we watched an educational film „Once There Was Life – Digestion”. Next we created a healthy menu using paper plates and promotional leaflets.

09 10

Więcej artykułów…

Strona 1 z 6