23 luty (ostatni dzień Ferii z KSP '2018)

23th February 2018 (the last day of winter holidays 2018)

Ostatniego dnia ferii uczniowie wzięli udział w quizie podsumowującym tematykę zdrowego trybu życia. Nie zabrakło również zajęć praktycznych. Po obiedzie podziwialiśmy przybory do ćwiczeń zrobione przez Nadię i wspólnie z nich korzystaliśmy.W sali plastycznej graliśmy w rysunkowe kalambury szkicując ważne czynności w życiu codziennym, a następnie jeszcze raz aktywnie spędziliśmy czas na torze przeszkód w sali gimnastycznej.

During the last day of winterbreak, the students took part in a quiz about a healthy lifestyle. Atfer a delicious dinner, we admired the tools made by Nadia. Later, we had some art classes and puns about the life functions. Last but not least, we spent time doing some sports competitions in a gym.

28418120 10156193366334028 1243581026 o28460757 10156193367124028 412709342 o

22 luty

22th February 2018

W czwartek 22 lutego prowadzone były zajęcia i zabawy kształtujące prawidłowe nawyki higieniczne. Rozmawialiśmy na temat higieny osobistej. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy „żeby nie chorować, trzeba swoje ciało codziennie pielęgnować". Uczniowie wysłuchali tematycznej bajki, zgadywali zagadki oraz wykonali quiz. Poszerzyliśmy wiadomości na temat prawidłowych postaw prozdrowotnych. Na koniec bogaci w wiedzę, techniką kolażu wykonaliśmy plakaty propagujące zdrowy styl życia.

Classes and activities shaping the correct hygiene habits took place on Thursday, 22nd February. We talked about personal hygiene. We all agreed that "in order not to be ill, you need to cherish your body every day." Students listened to a fairy tale, they guessed riddles and took a quiz. We expanded the news about correct pro-health attitudes. At the end, rich in new knowledge, we made posters to promote a healthy lifestyle.

0102

Więcej…

21 luty

21th February 2018

Dnia 21. lutego w środę obejrzeliśmy krótki film edukacyjny pt.: "Przyjaciele na tropie zdrowych zębów", rozmawialiśmy o higienie jamy ustnej i o tym jak sposób odżywiania może wpłynąć na zdrowie naszych zębów. Rozwiązywaliśmy łamigłówki warzywno-owocowe i wykonaliśmy talerze pełne produktów zawierających witaminy. Poza tym w trosce o kondycję fizyczną świetnie się bawiliśmy w trakcie zabaw ruchowych ;-)

On 21st February, first we watched a short film titled "Friends in search of healthy teeth" and then, we talked about the hygiene of our mouth and teeth as well as the impact of healthy diet on our teeth. We did some charades and crosswords on fruit and vegetables and prepared the plates of yummy products full of vitamins. We also had fun playing some games.

0102

20 luty

20th February 2018

We wtorek nadal zajmowaliśmy się zdrowym odżywianiem – kolorowaliśmy „zdrowe” rysunki oraz zdobywaliśmy wiedzę na temat tego, jak zdrowe żywienie może wpływać pozytywnie na ciało i zdrowie. Poznaliśmy także podstawowe aspekty dbania o własną kondycje – teraz wiemy jak ważny jest ruch w młodym wieku. Film edukacyjny pozwolił nam na zapoznanie się z elementami higieny osobistej i pokazał jej wpływ na nasze życie.

On Tuesday, we were still busy with healthy eating - we were coloring "healthy" drawings and gaining knowledge about how healthy nutrition can positively affect the body and health. We have also learned the basic aspects of caring for our own condition - now we know how important is the movement at a young age. The educational film allowed us to get acquainted with the elements of personal hygiene and showed its impact on our lives.

0102

19 luty

19th February 2018

W drugim tygodniu ferii rozpoczęliśmy tematykę "W zdrowym ciele zdrowy duch". Rozmawialiśmy o racjonalnym odżywianiu, higienie osobistej i kondycji fizycznej. Obejrzeliśmy tematyczną bajkę z cyklu "Było sobie życie", rozwiązywaliśmy rebusy, układaliśmy zdrowe jadłospisy. Nie zabrakło ćwiczeń fizycznych przy muzyce. Wszyscy uczestnicy zajęć świetlicowych dostali gazetki zawierające najważniejsze informacje dotyczące zdrowego trybu życia ;-)

In the second week of the winter holidays, we began the theme "Healthy mind in a healthy body". We talked about rational nutrition, personal hygiene and physical fitness. We watched an episode of an animated film cycle "There was life", we solved riddles, we planned healthy menus. There were physical exercises with music. All the kids got newsletters containing the most important information about a healthy lifestyle ;-)

12

Więcej…

Strona 1 z 10