Festiwal Nauk Ścisłych – czas na chemię

Festival of Sciences - time for chemistry

W środę uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum uczestniczyli w warsztatach pt. Kosmetyki Naturalne, prowadzonych przez mgr Elżbietę Woźniak – kierownik laboratorium kosmetycznego Mira. Pani Elżbieta Woźniak opowiedziała o historii kosmetyków, nazewnictwie INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) oraz etapach produkcji kosmetyków. Uczniowie poznali zasady doboru substancji, testy jakim muszą być poddane kosmetyki, specyfikę pracy w laboratorium kosmetycznym. Każdy z uczestników warsztatów dostał próbkę kremu ze śluzem ślimaka. Bardzo ważne, aby śluz pochodził od „zrelaksowanego" ślimaka, nie zawiera on wtedy toksyn. Kierownik laboratorium wraz z uczniami przygotowała krem (woda - olej kokosowy – emulgator).
Młodsi uczniowie uczestniczyli w pokazie produkcji „pasty dla słonia". Poznali tajniki elektrochemii – uzyskali prąd wykorzystując jabłko oraz blaszki miedziane i cynkowe połączone przewodem. Poszerzyli wiedzę o metalach – dowiedzieli się do czego służy cyna i na czym polega lutowanie.

On Wednesday, students of the eighth grade and third grade of gymnasium participated in workshops about Natural Cosmetics, conducted by Elżbieta Woźniak - head of the Mira cosmetic laboratory. Mrs. Elżbieta Woźniak talked about the history of cosmetics, INCI naming (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) and stages of cosmetics production. Students learned the principles of the selection of substances, tests which cosmetics must be subjected to, the specifics of work in the cosmetic laboratory. Each of the workshop participants received a sample of cream with snail slug. It is very important that the slime comes from a "relaxed" snail, so that it does not contain toxins. Laboratory manager together with the pupils prepared cream (water - coconut oil – emulsifier). Younger students participated in a show of the production of "elephant paste". They learned the secrets of electrochemistry - they obtained electricity using apple, copper and zinc plates connected by a wire. They expanded their knowledge about metals - they found out what tin is for and what soldering is about

festiwal nauk scislych zdj 001festiwal nauk scislych zdj

Więcej…

Wycieczka klas piątych do Warszawy

The fifth class trip to Warsaw

W dniach 12-14 czerwca uczniowie klas 5 wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Poznanie naszej stolicy rozpoczęliśmy od zwiedzania Starego Miasta w formie gry miejskiej o nazwie „Szpiedzy”. Spacerując warszawską Starówką od Zamku Królewskiego, przez Rynek z pomnikiem Syrenki, Barbakan i wykonując zadania mogliśmy poznać historię naszej stolicy. Następnie poszliśmy do Muzeum Azji i Pacyfiku gdzie zwiedziliśmy strefę dźwięków. Na zakończenie pierwszego dnia wycieczki poszliśmy na spacer po bulwarach wiślanych Drugiego dnia udaliśmy się do Zamku Królewskiego gdzie pod okiem przewodnika zwiedziliśmy trasę zamkową. Następnie wjechaliśmy na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki, z którego podziwialiśmy panoramę Warszawy a pod Pałac Kultury dojechaliśmy metrem. Natomiast na Stadionie Narodowym mogliśmy się poczuć jak kibice sprawdzając niezwykłą akustykę stadionu, a nawet zwiedzić szatnię, w której do meczów przygotowywali się Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski. Trzeci dzień naszej wycieczki zaczęliśmy od wizyty w Domu spotkań z Historią gdzie wzięliśmy udział w warsztatach p.t „Jak odbudowano Warszawę”. Ostatnim punktem naszej wycieczki były Łazienki Królewskie - miejsce pełne zieleni, uroczych alejek, kwiatów i zwierząt (mieszkają tu pawie i przyjazne wiewiórki). Miło spędziliśmy tam czas korzystając z pięknej pogody i cudownych uroków ogrodu. Wróciliśmy szczęśliwi i bogatsi o nowe doświadczenia.

On June 12-14 students from the 5th grade went on a trip to Warsaw . We began to learn about our capital city with exploring the Old Town in the form of a city game called "The Spies". Walking around Warsaw, The Old Town and the Royal Castle, through the Market Square and the Mermaid statue, we were able to learn the history of our capital by performing various tasks. Then we went to the Asia and Pacific Museum where we visited the zone of sounds. At the end of the first day of the trip we went for a walk on Wisła boulevards. On the second day we went to the Royal Castle where we explored the castle route with a guide. Next we entered the 30th floor of the Palace of Culture and Science, from which we admired the view of Warsaw. We hae also visited the National Stadium, where we could feel like real football fans checking the unusual acoustics of the stadium, and even visiting the cloakroom, in which Cristiano Ronaldo and Robert Lewandowski prepared for the matches. We started the third day of our trip with a visit to the House of History where we took part in the workshop "How Warsaw was rebuilt". The last stop of our trip were Łazienki Królewskie - a place full of greenery, charming alleys, flowers and animals (peacocks and friendly squirrels live here). We spent a nice time there enjoying the beautiful weather and the wonderful charms of the garden. We returned happy and richer for new experiences.

0102

Więcej…

Klasa 0a z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim

Class 0s visited Marshal's Office

Helenka i Asia – rocznik 2012 zajęły miejsca członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i na chwilę stały się doradczyniami wicemarszałek Renaty Janik. A wszystko działo się w sali konferencyjnej, czyli w miejscu, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dla naszego regionu. Na zaproszenie Renaty Janik w Urzędzie Marszałkowskim gościła zerówka z Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Kielcach. – To jest bardzo ważne, żeby dzieci już od najmłodszych lat poznawały świat, który je otacza, świat samorządu również – mówiła wicemarszałek.
– Na nich ta wizyta zrobiła duże wrażenie, ponieważ mogły osobiście poznać osoby tak wysokiego szczebla. W ten sposób już od najmłodszych lat kształtujemy obywatelską postawę – mówiła Joanna Guza, nauczycielka z Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Kielcach.

Helenka and Asia- born in 2012- took places of the Świętokrzyskie Voivodeship Board. Just for a while they became advisors of vicemarshal Renata Janik. The meeting took place in a conference room- the place where all the important decisions are made. The invitation from Renata Janik in Marshal's Office was sent to the group 0a from the First Bilingual Primary School- This is so important for kids to know the world from the youngest age. The world around them and the world of the local government as well- says the vicemarshal. The impression of visiting the Marshal's Office was huge, because children could personally meet people from political world. In this way from the youngest age we have been building the concept of citizenship- says Joanna Guza, teacher in First Bilingual Primary School in Kielce.

Dzieci z wizytą w urzędzie 0 768x512

Wycieczka do Warszawy

Trip to Warsaw

Uczniowie Kolegium Szkół Prywatnych świętowali Dzień Dziecka w Warszawie. Uczestniczyli w spektaklu "Piotruś Pan" wystawianym na deskach Teatru Studio Buffo . Wolny czas spędzili zwiedzając Stare Miasto.

The students od KSP celebrated the Internatinal Children's Day in Warsaw. They went to see a performance Peter Pan in the Buffo Theatre. Also, they took a stroll around the picturesque Old Town, where they bought some souvenirs and admired the views. Everybody had a great time.

0102

Więcej…

Wycieczka do Sandomierza klasy 0a i 1a

Trip to Sandomierz- class 0a and 1a

04.06.2019 uczniowie z klasy 0a i 1a pojechali na wycieczkę do Sandomierza. Wspaniała pogoda towarzyszyła wszystkim podczas rejsu statkiem oraz podziwiania zabytków miasta. Po przyjeździe zwiedzanie zaczęliśmy od bramy opatowskiej, która liczy 137 schodów. Dalej przeszliśmy na malowniczy rynek. Kolejnym miejscem zwiedzania była zbrojownia rycerska oraz lochy. To tutaj uczniowie mogli przymierzyć stroje średniowieczne oraz obejrzeć wyroby ręczne tych czasów. Następnym punktem był rejs statkiem po Wiśle. Jednak po drodze do celu mogliśmy podziwiać Kościół św. Jakuba, Dom Długosza. Po przywitaniu przez kapitana statku udaliśmy się w rejs by obejrzeć panoramę miasta. Po żegludze przeszliśmy wąwozem Królowej Jadwigi na obiad. Po drodze Pani przewodnik opowiadała nam wiele ciekawych sandomierskich legend. Przed powrotem udaliśmy się na mniejszy rynek kupić pamiątki. W drodze powrotnej wszyscy stwierdzili, że była to wspaniała wycieczka.

On 4th of June 2019 students from the class 0a and 1a went for a trip to Sandomierz. Beautiful weather made the voyage and sightseeing pleasant. When we arrived, the trip started from Opatowska Gate which counts 137 steps. Then, we went to see a picturesque Square. Our next place was an arsenal and a dungeon. There students could try on medieval costumes and see some handcrafts. Next point was the voyage on Vistula River. During being on a ferry, we could see St. Jacob's church, Długosz House. After the captain welcomed us, we went to see a cityscape. After shipping we were walking in Queen Jadwiga's gorge and went for dinner. During our walk, the tour guide was telling us the most interesting legends in Sandomierz. After all, everyone agreed that it was a really amazing trip.

0102

Więcej…

Festiwal Nauk Ścisłych - fizyka i astronomia oraz matematyka

Festival of Exact Sciences - physics, astronomy and mathematics

30 maja w ramach Festiwalu Nauk Ścisłych nasi uczniowie obcowali z fizyką i astronomią oraz matematyką. Uczniowie rozpoczęli dzień spotkaniem z astronomem dr inż. M. Drabikiem z UJK w Kielcach. Wykład dotyczył zjawisk zachodzących w kosmosie, lotów kosmicznych oraz narządzi do obserwacji nieba. Uczniowie byli bardzo zainteresowani pogadanką popularno-naukową prowadzącego i aktywnie zadawali mnóstwo pytań. Kolejnym punktem programu były warsztaty - obserwacja słońca i plam słonecznych z wykorzystaniem lunety z odpowiednimi filtrami. Warsztaty spotkały się z wielką aprobatą uczniów i przyczyniły się do pogłębienia zainteresowania tą wspaniałą dziedziną nauki. Następnym punktem festiwalu były warsztaty z obiektów "niedostępnych" oraz z brył zaplatanych, czyli o tym jak wykorzystać w życiu codziennym i bawić się matematyką.

On May 30, as part of the Science Festival, our students got acquaited with physics and astronomy as well as mathematics. The students started the day meeting an astronomer PhD. M. Drabik from the UJK in Kielce. The lecture concerned phenomena occurring in space, space flights and sky observation. The students were very interested in the scientific lecture and asked a lot of questions. The next point of the program were workshops - observation of the sun and sunspots using a telescope with appropriate filters. The workshops proved to be very interesting for the students and contributed to deepening their interest in this wonderful field of science. The next highlight of the festival were workshops on "inaccessible" objects and blocks, or how to use them in everyday life and have fun with maths.

0102

Więcej…

Młodzieżowy rajd pieszy

Youth walking rally

Dnia 28 maja odbyliśmy rajd pieszy z młodzieżą Naszej Szkoły. Pogoda dopisała, było piękne słońce i optymalna temperatura. Frekwencja była doskonała, bo aż 60 uczniów od klasy 3 szkoły podstawowej do 3 gimnazjum. Rozpoczęliśmy od przejazdu autobusem, a właściwie dwoma autobusami MPK na Słowik. Tam weszliśmy na niebieski szlak kierując się na górę Biesak. Podejście było ciężkie, bo przewyższenie wynosi prawie 200 metrów. Ale wszyscy dali radę, chociaż często z lekkim bólem:). Potem już było łatwiej, zdobyliśmy Pierścienicę, gdzie zastały nas rewelacyjne widoki na Pasmo Masłowskie i Łysicę. Na koniec jeszcze wizyta w restauracji i na placu zabaw w okolicach stadionu. Zrobiliśmy w sumie 12 km, z tego sporo pod górę, więc solidna praca została wykonana. Wszyscy zadowoleni i dotlenieni wróciliśmy do szkoły. Kolejny rajd już we wrześniu. A za parę dni coś dla cyklistów, rajd rowerowy. Zapraszamy.

On May 28, we had a walking tour with our school's youth. The weather was good, the sun was beautiful and the temperature was optimal. The turnout was excellent, as many as 60 students from the 3rd grade of primary school to the 3rd year of middle school. We started with a bus ride, or rather two MPK buses to Słowik. There, we entered the blue trail heading for Mount Biesak. The approach was difficult because the elevation is almost 200 metres. But everyone managed, although often with a slight pain :). Then it was easier, we got the Ringworld, where we found fantastic views of the Masłów and Łysica ranges. Finally, a visit to the restaurant and playground in the vicinity of the stadium. We made a total of 12 km, a lot uphill, so solid work was done. Everyone satisfied and oxygenated we returned to school. Another rally in September. And in a few days, something for cyclists, a bike rally. Come along.

0001001

Więcej…

Z anatomią człowieka za pan brat - Festiwal Nauk Ścisłych – dzień biologiczny

On good terms with anatomy - Science Festival - Biology Day

W poniedziałek w ramach Festiwalu uczniowie od rana aktywnie uczestniczyli w zaplanowanych zajęciach, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Z anatomią człowieka za pan brat”. Podczas warsztatów biologicznych uczniowie mogli zgłębić tajniki anatomii człowieka od budowy komórkowej poprzez pomiar ciśnienia krwi i tętna, pomiar ostrości wzroku za pomocą tablicy optometrycznej, określenie wskaźnika BMI. Doświadczalnie mogli przekonać się o istnieniu w oku plamki ślepej oraz sprawdzić za pomocą specjalnych tablic czy nie są daltonistami. Była też prezentacja przygotowana przez uczennice klasy 3 gimnazjum dla młodszych kolegów o wystawie Body Worlds, w której same uczestniczyły. Na koniec były warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

On Monday , the students took part in the activities : " On good terms with human's anatomy." During the biology workshop, the students learnt about the anatomy from the cells to taking blood pressure, eye tests, the BMI indicators. There were experiments with eye problems, colour blindness. There was a student's presentation: Body Worlds.as well as the first aid demonstrations.

20190527 11302720190527 122604

Więcej…

Wizyta w Ogrodzie Botanicznym

Our visit to Kielce Botanic Garden

Już w piątek rozpoczęły się obchody w ramach Festiwalu Nauk Ścisłych. Uczniowie klasy 3 gimnazjum udali się do pięknie położonego w Kielcach Ogrodu Botanicznego, który łączy przyrodę ożywioną z geologią i nowoczesnością. Spacer po ogrodzie wzbogacił w dużym stopniu wiedzę uczniów o roślinach i sposobie ich życia. Przybliżył gatunki rodzimych drzew i krzewów, najczęściej spotykanych wokół nas. Na pewno każdy z uczniów zapamięta wiele o roślinach rosnących w kieleckim Ogrodzie Botanicznym. A osobom fascynującym się ogrodnictwem polecamy zwiedzanie ogrodu właśnie na wiosnę. O tej porze roku możemy zobaczyć najbardziej kolorową jego wersję.

On Friday we started celebrating the Festival of Science and the students of Junior High School Grade 3 went to see the beautifully-located Kielce Botanic Garden, which reveals the secrets of Nature and geology in a very modern way. Our students had a chance to admire and find out more about local plants. We truly recommend such a visit to all garden lovers - go and see it in spring as it blooms in all the colours of the rainbow!

20190524 12212520190524 123050

Więcej…

Majówka ze Świętokrzyską Policją

Majówka with the Świętokrzyska Police

Uczniowie klas 4-8 SP oraz gimnazjaliści uczestniczyli w informacyjno-edukacyjnym wydarzeniu pt. „Z nami bezpieczniej. Majówka ze Świętokrzyską Policją". Uczniowie poznali wyposażenie laboratorium kryminalistycznego, a nawet pobierali odciski palców. Mieli okazję z bliska zobaczyć wnętrze karetki, radiowozu oraz specjalistyczny sprzęt, jakim na co dzień posługują się policjanci. Uczniowie klas 4 odbyli praktyczną lekcję przed egzaminem na kartę rowerową.

Students of 4-8 SP classes and junior high school students participated in the informative and educational event entitled "It's safer with us. Majówka with the Świętokrzyska Police." The students learned about the equipment of the forensic laboratory, and even took fingerprints .They had the opportunity to see the interior of the ambulance, police car and specialist equipment used on a daily basis by policemen.Three grade 4 students had a practical lesson before the bicycle exam .

0102

Więcej…

Tygodnik filmowy Maksa Grzywny

Maks Grzywna's weekly film review

Zapraszam do przeczytania pierwszego szkolnego „Tygodnika Kinowego", który będzie ukazywał się raz w tygodniu, co piątek. W artykułach będzie można przeczytać o newsach i informacjach ze świata filmu i premierach kinowych. Czasem będą ukazywały się tu również dłuższe recenzje. W dzisiejszym numerze skupimy się głównie na tym, co dzieje się obecnie na festiwalu w Cannes oraz na tym, co będziemy mogli zobaczyć w kinach w ten weekend.
Serdecznie zapraszam do lektury artykułu: Tygodnik Filmowy!

Więcej…

Wyjazd SU do stadniny koni

Student's Council trip to the riding stable in Dyminy

Samorząd Uczniowski wybrał się z datkami szkolnymi do sklepu jeździeckiego w celu zakupienia paszy dla transportowych koni emerytowanych w stadninie MAAG w Dyminach. Mieliśmy okazję poznać konie (ale też koty, które tam przebywają), instruktorka jazdy konnej oprowadziła nas po stadninie i wyjaśniła jak należy się zachować wśród tych zwierząt. Mogliśmy pogłaskać konie i poczęstować je specjalnymi cukierkami, co obu stronom sprawiło wiele radości ;-)

The Student Council went to an equestrian shop to buy horse food with the school's donations, for the retired horses in MAAG riding stables. We had the opportunity to meet the horses (but also cats that stay there). One of the riding instructors showed us around and explained how to behave among these animals. We could stroke the horses and give them special treats which was a lot of fun for the both parties :-)

1a1B

OffCamera 2019 – relacja Maksa Grzywny

OffCamera 2019 - Maks Grzywna's account

Krakowska OffCamera to festiwal kina niezależnego, który w tym roku odbył się już po raz 12. Uczestniczyłem w festiwalu po raz trzeci. I choć impreza ta nie oferuje ogromnej ilości dużych festiwalowych premier filmowych czy bardzo przyjaznej atmosfery jak np. wrocławskie Nowe Horyzonty, to i tak można tu obejrzeć sporo interesujących produkcji z całego świata, które do polskich kin mogą nie trafić. W tym roku udało mi się zobaczyć 7 filmów, które uporządkowałem w kolejności od najgorszego do najlepszego.

OffCamera is the festival of the independent cinema. The event has been organised for 12 years and I have participated in the festival for the third time. Maybe it does not offer a lot of big premieres from the most important world festivals or the unique atmosphere as at the New Horizons Festival in Wroclaw, but we can still watch a lot of interesing movies from around the world here.

mestercard festival 735x400IMG 1985

Więcej…

Dzień Europy

The Day of Europe

Jak co roku uczniowie naszej szkoły obchodzili Dzień Europy. W tym roku, uczniowie klas 5-8 i 3 gimnazjum zaprosili uczniów klas 0-4 do wzięcia udziału w warsztatach - wędrówce po krajach Europy. Uczniowie mieli szansę zapoznać się z informacjami dotyczącymi Hiszpanii, Francji, Włoch, Szwecji, Chorwacji, Czech, Portugalii oraz Węgier, wysłuchali opowieści o najciekawszych osobach z danego kraju, ciekawostkach dotyczących historii i geografii, poznali podstawowe zwroty w różnych językach, jak również skosztowali tradycyjnych pysznych dań przez starszych kolegów. Wszyscy świetnie się bawili!

As every year, our students celebrated the Day of Europe. This year, the students of 0-4 classes were invited to take part in the workshops prepared by senior classes. They could find out many imporant information about different European countries, to name Spain, France, Italy, Sweden, Hungary, Croatia and more. The students also had a chance to try some regional, delicious dishes and to learn some basic words and expressions in different languages. Everybody had fun!

IMG 20190508 090712IMG 20190508 090857

Więcej…

Strona 2 z 50