Młodzieżowy Sejmik Województwa

Youth Voivodeship Parliament

Między innymi zagadnieniom promocji wiedzy historycznej i patriotycznej wśród młodzieży oraz ogłoszenia konkursu na logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa poświęcona była trzecia sesja tego gremium, która odbyła się w Suchedniowie z udziałem naszych uczniów Kai Kieloch oraz Dawida Dąbrowskiego. Połączona była ona z warsztatami dla młodzieżowych radnych regionu. Gośćmi wydarzenia byli wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, Mieczysław Gębski oraz Henryk Milcarz.

Among others, the issues concerning patriotic and historical knowledge as well as the competition for the logo of the Youth Voivodeship Parliament were discussed at the third meeting of this body which took place in Suchedniów. Our students -Kaja Kielcoch and Dawid Dąbrowski took part in it.There were also some workshops for the youth councilors of the region. The guests were thevice president of the Voivodeshp Parliament, Mieczysław Gębski and Henryk Milcarz.

sejmik po raz 3