Przedświąteczna zbiórka datków na Ośrodek Wychowawczy

Pre-Christmas fundraiser for the Educational Care Centre

W poniedziałek 17.grudnia przekazaliśmy datki w postaci słodyczy, zabawek, książek, gier, płyt CD itp. do Ośrodka Wychowawczego Św. Dominika dla dzieci słabo widzących i słyszących z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Mamy nadzieję, że dary, które zbieraliśmy cały miesiąc przed świętami przydadzą się wychowankom tego ośrodka.

On Monday, December 17, we handed in the donations in the form of sweets, toys, books, games, CDs, etc. to St Dominic Educational Care Centre for children with sight, hearing and joint disabilities. We hope that the gifts we had been collecting all month before Christmas will be useful to the pupils of this centre.

IMG 20181217 095050IMG 20181217 095106