Zakończenie Roku Szkolnego SP V-VIII i Gimnazjum

End -of-the- school year ceremony

19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Było ono wyjątkowe, ponieważ szkolne mury pożegnały cztery klasy - dwie ósme i dwie trzeciogimnazjalne. Wszyscy zebrani uczniowie, rodzice, kadra pedagogiczna i dyrekcja mogli posłuchać anegdot o nauczycielach, przygotowanych przez uczniów jak również obejrzeć filmiki o ich pobycie w szkole. Następnie, wychowawcy i dyrekcja wręczyła nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce klas 5-8 i gimnazjum oraz laureatom konkursów przedmiotowych.

On 19th June, there was an end -of-the- school year ceremony. It was very special this year because there were four classes of graduates: two classes of 8th graders of European Primary school and two of 3rd classes Bilingual Junior High school. All the students, parents, teaching staff and principals gathered could listen to hilarious anecdotes about teachers and watch films about the students' school years. Next, the class teachers and principals handed the prizes to the best students of 5-8 classes and 3rd juniors. There were also prizes for the laureates of the subject competitions.

k duze 19 12k duze 19 17

k duze 19 25k duze 19 24k duze 19 2364875043 2584159668284963 958708349111631872 nk duze 19 19k duze 19 14k duze 19 09k duze 19 07