Gra miejska - "UE na 15"

Street Game - "UE na 15"

W piątek 27 września reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w grze miejskiej "UE NA 15" zorganizowanej z okazji Europejskiego Dnia Języków i 15 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W sumie na starcie gry stanęło 30 zespołów z klas 7 i 8 SP, które ochoczo zmierzyły się z zadaniami językowymi i kulturowymi przygotowanymi przez gości z zagranicy. Z mapą w ręce, nasz pięcioosobowy super-team przemierzył ponad 10 kilometrów poruszając się po centrum Kielc i odnajdując kolejne stacje. Daliśmy z siebie wszystko - porozumiewaliśmy się po angielsku, niemiecku, włosku, hiszpańsku i francusku, odpowiadaliśmy na pytania Turków, poznawaliśmy czeskie słowa w galerii sztuki, a nawet tańczyliśmy Macarenę!

On Friday 27 September the representatives of our school participated in a street game organised to celebrate the European Day of Languages and the fifteenth anniversary of Polish EU accession. Thirty teams representing 7 and 8 Grades eagerly faced linguistic and culture tasks prepared by the native speakers from all over the world. Equipped with a map of Kielce, our super team of five walked all around the city centre to find 15 stations. We did our best - we communicated in English, German, Italian, Spanish and French, we answered questions about Turkey, learnt some Czech words in the art gallery and even danced Macarena!

0102

0304