Wycieczka do Jaskini Raj i Zamku Królewskiego

Trip to Paradise Cave and Royal Castle.

Dnia 11 października 2019 r. uczniowie klas 6 wybrali się na wycieczkę integracyjną. Zwiedzali Jaskinię Raj oraz Zamek w Chęcinach. Uczestniczyli w lekcji tematycznej "Rycerze i zamki", w której bardzo aktywnie brali udział. Wykazali się wielką znajomością historii. Nasi uczniowie podbili serca prowadzących. Dobra zabawa i chęć zdobycia nowych informacji towarzyszyły nam cały czas!

On 11th of October 2019 students from class 6a went for a trip. They visited Paradise Cave and castle in Chęciny. They participated in a lesson entitled "Knights and castles". They could demonstrate their knowledge about history. Our students won over hearts their teachers. Fun and willingness to gain new knowledge were in the air all the time!

0102

0304