Koncert muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej

Musicians of the Świętokrzyska Philharmonic

18 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność spotkania się z muzykami Filharmonii Świętokrzyskiej. Tym razem dzięki artystom wysłuchaliśmy muzyki Piotra Czajkowskiego, wspólnie odśpiewaliśmy kolędy, a przede wszystkim zapoznaliśmy się ze świąteczną opowieścią o dziadku do orzechów. Warty nadmienienia jest fakt, że nasze dzieci czynnie brały udział w koncercie, o czym poświadczy poniższa relacja.

On the 18th December, our students had the pleasure to meet musicians of the Świętokrzyska Philharmonic. This time thanks to the artists we listened to Piotr Czajkowski's music, we sang together Christmas carols, and above all we got acquainted with the Christmas story of the Nutcracker. It is worth mentioning that our children actively participated in the concert, as evidenced by the following account.

0102

0304