List prosto z Pałacu Buckingham do KSP!

The letter straight from Buckingham Palace to KSP!

Na ogromne wyrazy uznania zasługuje klasa 4a, która pod opieką Joanny Chrzanowskiej napisała własnoręcznie list do samej Królowej Anglii! Uczniowie po wysłaniu listu musieli poczekać dwa miesiące, ale jakże było warto! Dzisiaj właśnie otworzyliśmy kopertę od samej Wysokości, królowej Anglii! Satysfakcja oraz zadowolenie? Sami sobie wyobraźcie, jak widać angielski to nie tylko przedmiot szkolny.

A warm appreciation should go to class 4a which, with their teacher Joanna Chrzanowska, wrote a letter to the Queen Elizabeth II ! Students after sending the letter had to wait 2 months, but it was worth it! Today they have opened the envelope from Her Majesty, The Queen of England. Satisfaction and pleasure? You can imagine! It seems that English is not only a school subject.

IMG 20191122 110322IMG 20191122 144816

IMG 20200113 114615IMG 20191115 144217