Bal karnawałowy

Carnival ball

Karnawał to pełna wrażeń, kolorów, dźwięków i zabaw tradycja. Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą również przez dzieci, dostarcza im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas w dniu 14 lutego 2020 roku.
W pięknie udekorowanej świetlicy pojawiły się kolorowe postaci. Uczniowie klas 0-3 przebrani byli za bohaterów znanych bajek. Można było zobaczyć: wróżki, królewny, biedronki, księżniczki, rycerzy, piratów, policjantów, żołnierzy ... nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Dzieci bawiły się świetnie, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała je do tańców.
Kolejny bal karnawałowy już za rok.

The carnival is a tradition full of impressions, colors, sounds, and fun. Ball Carnival is an attraction also very popular among children, it provides many experiences and joy for them. So it was with us on February 14, 2020. Colorful figures appeared in the beautifully decorated common room. Students in grades 0-3 were dressed as heroes of known fairy tales. It was possible to see: fairies, princesses, ladybugs, knights, pirates, policemen, soldiers ... it's impossible to count and list all of them. The children had a great time, and lively rhythmic music encouraged them to dance. Another carnival ball comes just in a year!

0102

0304