IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Polskich Symbolach Narodowych i Symbolach Szkolnych

The 9th edition of the Contest of Knowledge about Polish National and School Symbols

W dniu dzisiejszym Maksymilian Grzywna, uczeń klasy pierwszej Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego,
zajął I miejsce w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Polskich Symbolach Narodowych i Symbolach Szkolnych.
Serdecznie gratulujemy!!!

Today, Maksymilian Grzywna, a first grade student of The First Bilingual High School,
took first place in the 9th edition of the Contest of Knowledge about Polish National and School Symbols.
Congratulations !!!

image000000003