Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Suspension of didactic and educational classes in kindergartens, schools and educational institutions

Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół już od 12 marca br.

APELUJEMY aby w tym czasie dzieci zatrzymać w domach i możliwie jak najbardziej ograniczyć wyjścia i spotkania towarzyskie.
Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Ladies and Gentlemen, in accordance with the decision of the Minister of National Education, from March 12 to 25 the functioning of education system units is limited for the time being. This means that during this period, both public and non-public kindergartens, schools and educational institutions will not organise didactic and educational classes.
On March 12 and 13 in kindergartens and primary schools there will be no didactic and educational classes, but only caring activities; while secondary school students will not come to school from March 12 on.

WE CALL FOR keeping children at home and limit outings and social gatherings as much as possible.
More: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach