Zamknij okno [X] Close [X]

XX

ILKSP

YY/p>

Rekrutacja - rok szkolny 2020/2021 Admissions - school year 2020/2021

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa  First Bilingual Primary School  

Europejska Szkoła Podstawowa  European Primary School  


Informacje o rekrutacji do liceumInformation about admissions to high school

Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące  First Bilingual High School

Europejskie Liceum Ogólnokształcące  European High School

Aby zalogować się do platformy z lekcjami on-line kliknij poniższy przycisk:

To log on to on-line lesson please click the button below:

KSP DriveKSP on-line

KSP on-line

Informacje dotyczące logowanie przesyłane są poprzez dziennik elektroniczny.

Bezpośredni dostęp do pozostałych narzędzi do nauczania na odległość:

KSP ClassroomClassroom KSP KSP DriveDysk KSP KSP ClassroomPoczta KSP KSP ClassroomDokumenty KSP

All information how to log on are send via e-register.