Jak miło znów być razem...

It is good to be back at school...

Od rana 25 maja w szkole zrobiło się wesoło. Znów słychać gwar, śmiech i rozmowy uczniów, których nam bardzo brakowało. W murach naszej szkoły przywitaliśmy uczniów klas 0-3.
Dzieci uczestniczą w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych. Prowadzone są również nadal zajęcia dydaktyczne.

There is a lot of fun at our school since morning 25th of May. We can finally hear the children's laughter and conversations which we missed badly for last time. We welcomed pupils of grades 0-3 in the walls of our school. These children participate in educational classes and extracurricular activities.