Kiermasz "NA ZDROWIE"

"FOR HEALTH" fair

We wrześniu Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz charytatywny "Na Zdrowie", z którego dochód został przeznaczony na pomoc w leczeniu nastolatki z guzem mózgu (siepomaga.pl).
Ideą kiermaszu było przekazanie rzeczy, z których już nie korzystamy i wzajemna wymiana. W pomoc włączyli się uczniowie całej naszej szkoły, przekazując artykuły papiernicze, książki, zabawki itp..
Zgodnie z obowiązującymi standardami sanitarnymi przekazane rzeczy były dezynfekowane i/lub przechodziły kwarantannę. Każdy przedmiot był zapakowany w worki foliowe, aby łatwo było je zdezynfekować. Osoby obsługujące kiermasz nosiły maseczki oraz rękawiczki.
Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem, rzeczy rozeszły się błyskawicznie, uczniowie mieli satysfakcję, że pomogli swojej prawie rówieśnicy.

In September, the Student Council organized a charity fair "Good Health ", the proceeds of which were allocated to help with treatment ofteenagers with a brain tumor (siepomaga.pl).
The idea behind the fair was to hand over things that we no longer use and exchange them mutually. Students from our entire school joined in to help, handing over stationery, books, toys, etc ..
In accordance with the regulations in force, the items handed over were disinfected and / or quarantined. Every item was packed in foil bags for easy disinfection. Everyone who attended the fair wore masks and gloves.
The fair was very popular and things went away instantly, the students had the satisfaction that they could help other children.

0102

03