Gdynia E(x)plory Week 2020
- największe święto nauki i innowacji online

Gdynia E(x)plory Week 2020
-The biggest celebration of science and online innovation

Pierwszy dzień Ogólnopolskiego Festiwalu Nauki i Technologii E(x)plory już za nami!
Pandemia nie przeszkodziła nam w podróży do Gdyni, na festiwal przenieśliśmy się za pomocą platformy HOPIN.TO.
W środę 25 listopada uczestniczyliśmy w:
* uroczystym otwarciu Gdynia E(x)plory Week,
* wykładzie prowadzonym przez przyrodnika i dziennikarza naukowego p. Wojciecha Miłuszko pt. „Opowieść jako produkt ewolucji biologicznej"
* warsztacie pt. „Hydrozagadki" SmartLAB.

Poniżej linki do wydarzeń:
Gdynia E(x)plory Week 2020
"Opowieść jako produkt ewolucji biologicznej"
Hydrozagadka

Relacja z kolejnych dni w rozwinięciu.

The first day of a nationwide festival of science and technology E(x)plory has just passed!
The pandemic was not able to stop us in our journey to Gdynia. We got there thanks to the virtual venue HOPIN.TO.
On Wednesday, November 25th we took part in:
- the official opening of The Gdynia E(x)plory Week;
- the lecture "Opowieść jako produkt ewolucji biologicznej" (eng. "Tale as a product of the biological evolution") presented by naturalist and scientific journalist Wojciech Miłuszko;
- the seminar called "Hydrozagadka" (eng. "Hydroriddle") by SmartLAB.

Please follow the links below for more information about the events:
Gdynia E(x)plory Week 2020
"Opowieść jako produkt ewolucji biologicznej"
Hydrozagadka

Of course, that's not all!
There is even more! Today from 5:30pm to 7:00pm a scientific lecture and a Q&A session will take place! The title of the lecture is "Next Generation Antibiotics" and it will be performed by the Nobel Prize winner in the field of chemistry ADA YONATH.
Elementary students from classes 6-8 and high school students can join the event by Google Meet.


Click here to see more..

Dzień drugi Gdynia E(x)plory Week 2020

The second day of the Gdynia E(x)plory Week 2020

W drugim dniu Festiwalu Naukowego E(x)plory uczestniczyliśmy w:
* warsztacie pt. „ Elektryzujące eksperymenty", gdzie obejrzeliśmy widowiskowe eksperymenty prowadzone z wykorzystaniem maszyny elektrostatycznej oraz generatora van de Graffa,
* warsztacie pt. „Zrób sam lampkę", który szczególnie spodobał się uczniom klas czwartych,
* wykładzie dr Adama Czyżewskiego pt. „Jak patrzeć, aby zobaczyć?". Podczas zajęć poznaliśmy możliwości i ograniczenia naszego wzroku,
wykładzie dr Alicji Chmielewskiej pt. „ABC wirusologii". Wykład bardzo cenny zwłaszcza w obecnej sytuacji.

Natomiast o godz. 17.00 uczniowie klas 6-8 SP i LO oraz zainteresowane osoby mogą uczestniczyły na platformie meet w wykładzie gościa specjalnego – Marka Kamińskiego, podróżnika, filozofa i mówcy motywacyjnego.
Power4Change– o podróżach ,technologii i radzeniu sobie w nowej rzeczywistości.

Wykład noblistki profesor Ady Yonath z dnia 25 listopada możemy podsumować słowami Profesor:
„WSZYSTKO CO DZIŚ ZNAMY JEST CHEMIĄ"

Poniżej linki do wydarzeń:
https://www.youtube.com/watch?v=pMhh_E2mGD8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=htgRP0d9Kpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C7GZ1cJy-Ug&feature=youtu.be
https://app.hopin.com/events/gdynia-e-x-plory-week/expo/275596

On the second day of the E(x)plory Science Festival, we participated in:
* workshop entitled "Electrifying Experiments" where we watched spectacular experiments with the use of the electrostatic machine and the van de Graff's generator,
* workshop entitled "Make a Lamp by Yourself", which was especially enjoyed by the 4th grade students,
* lecture by Dr Adam Czyżewski entitled "How to look to see?" During the classes, we learned about the possibilities and limitations of our eyesight,
* lecture by Dr Alicja Chmielewska entitled "ABC of Virology." It was very valuable, especially, in the current situation.

At 5 p.m. 6-8th grade students of the primary and high school and all the interested could attend the Meet platform and the lecture by Marek Kamiński - a special guest, traveler, philosopher and an incentive speaker. The lecture "Power4Change" - about travel, technology and coping with the new reality.

The lecture of the Nobel laureate, professor Ada Yonath on November 25, can be summarized in the words of the professor: "EVERYTHING WE KNOW TODAY IS CHEMISTRY"

Links to events below:
https://www.youtube.com/watch?v=pMhh_E2mGD8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=htgRP0d9Kpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C7GZ1cJy-Ug&feature=youtu.be
https://app.hopin.com/events/gdynia-e-x-plory-week/expo/275596

explory3

Ostatni dzień Gdynia E(x)plory Week 2020

The last day of the E(x)plory Festival is behind us!

Ostatni dzień Festiwalu E(x)plory za nami!
Dziś braliśmy udział w warsztatach:
* „Prądnica czyli, latarka bez baterii" - Michał Ratajczak, Koło naukowe Konstruktor Politechnika Warszawska
* „Zatrzymać obraz" - dr Katarzyna Kołacz, fizyk – edukator
* „Papierowy świat" - mgr inż. Adam Zahler, chemik – edukator.

Popołudniu uczniowie oraz osoby zainteresowane mogą dołączyć do zajęć takich jak:
* 17:00 – Wykład Crazy Nauki „Zaskakujące miejsca w Polsce związane z nauką"
* 18:00 – Spotkanie z twórcą kanału naukowego YouTube ASTROFAZA „Czarne dziury – władcy czasu i przestrzeni"
* 19:00 - GALA OGŁOSZENIA LAUREATÓW KONKURSU NAUKOWEGO E(X)PLORY


Link do wykładów:
https://www.youtube.com/watch?v=d0o-saLF4UU&feature=youtu.be

The last day of Gdynia E(x)plory Week 2020 Today we took part in the workshops:
* "A generator- a flashlight without a battery"- Michał Ratajczak, Scientific Circle Constructor of the Warsaw University of Technology.
* "Freeze the Image" Katarzyna Kołacz, a physicist and educator
* "Paper world" - Adam Zahler, a chemist and educator.

In the afternoon students and everyone interested can join the classes such as:
* 17:00 - Crazy Science lecture "Surprising places in Poland related to science"
* 18:00 - Meeting with the creator of the YouTube scientific channel ASTROFAZA "Black holes- rulers of time and space"
* 19:00- GALA OF THE E(X)PLORY SCIENTIFIC COMPETITION WINNERS

Links to events below:
https://www.youtube.com/watch?v=d0o-saLF4UU&feature=youtu.be

expl. 2