Lekcja muzealna licealistów

Dziś nasi licealiści mieli okazję wziąć udział w warsztatach muzealnych zatytułowanych "Gdy cesarz Napoleon... Historia Polski na przełomie XVIII i XIX wieku jako tło historyczne Pana Tadeusza" - prowadzonych z sali warsztatowej Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu
Edukator przedstawił nam całą gamę kontekstów związanych z kulturą Polski tamtego okresu. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób działali Polacy, próbując odzyskać niepodległość; poznaliśmy okoliczności powstania Księstwa Warszawskiego oraz wyprawy Napoleona na Moskwę. Zobaczyliśmy ponadto zabytkowe ilustracje, ukazujące postacie historyczne i umundurowanie polskich żołnierzy walczących u boku Bonapartego.
Cały materiał połączony był fenomenem literackim Pana Tadeusza, którego fragmenty odczytywaliśmy i odnosiliśmy do poszczególnych elementów tematu lekcji. Warsztaty muzealne niezwykle urozmaiciły zajęcia w trybie online. Mogliśmy poszerzyć i zweryfikować szeroką wiedzę historyczną... nawet w zakresie medycyny!

High School Museum Lesson Today our students were able to participate in the museum workshops titled "During Napoleon's times... History of Poland during the turn of the XVIII and XIX century as the historical background of Pan Tadeusz" that were conducted from the halls of the Pan Tadeusz Museum in Wrocław. The educator presented us with a range of contexts that are connected to the culture of Poland related to that period of time. We discovered the way in which Poles operated in order to regain independence, circumstances that led to the creation of The Dutchy of Warsaw, and Napoleon's march to Moscow. Moreover, we were able to see illustrations of the historical figures and uniforms that Polish soldiers used to wear when fighting alongside Napoleon's army. The whole lesson was intertwined with the literary phenomenon of the Pan Tadeusz. We read passages of the novel that had a connection to the particular topics of our lesson. Museum workshops incredibly varied the way in which online classes are usually conducted. We were able to extend and verify our vast knowledge in the fields of history and medicine!

muzeum1muzeum2

muzeum3muzeum4
muzeum4muzeum5
muzeum6