Gazetka Szkolna KSP
W pustyni i w puszczy- jak wykorzystaliśmy lapbooki do uczenia się?

“In the desert and in the wilderness” - how did we use lapbooks for learning?

Lapbook (albo w wolnym tłumaczeniu „książka na kolanach”) jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Jest to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez rodziców edukujących domowo. Także w Polsce cieszy się coraz większą popularnością, dlatego też można znaleźć coraz więcej gotowych materiałów w języku polskim do stworzenia lapbooka.
Uczniowie klasy szóstej podczas omawiania lektury wykonali swoje lapbooki.
Powstały bardzo interesujące projekty, szóstoklasiści zgodnie stwierdzili, że taki sposób przyswajania wiedzy bardzo im się spodobał. Poniżej przedstawiamy kilka rad dla tych, którzy chcą stworzyć swoje pierwsze lapbooki:
1. W lapbooku nie wklejamy kserówek, piszemy, rysujemy samodzielnie, wykorzystujemy różne elementy do wklejania: okienka, koperty itp.
2. Korzystamy z książki, nie przepisujemy gotowych opracowań z Internetu.
3. Lapbook tworzymy na bieżąco podczas czytania lektury, nie zostawiamy na ostatnią chwilę.
4.Przygotuj zagadki, rebusy, gry związane z lekturą i umieść je w lapbooku.

A lapbook is very popular in the United States and it is one of the basic tools used by home educating parents. Also in Poland it is becoming more and more common therefore you can find more and more ready-made materials in Polish to create a lapbook.
Our sixth grade students made their own lapbooks while discussing the book in the lesson. Many interesting projects were created and sixth graders found this way of learning very useful.
There are some tips below for those who want to create their own first lapbooks:
1.Do not paste photocopies in the lapbook, write or draw yourself, use various elements for pasting such as windows, envelopes etc.
2. Use the book, do not rewrite ready-made studies from the Internet.
3. Create a lapbook on a regular basis while reading it, do not leave it at the last minute.
4. Prepare puzzles, riddles or games related to reading and put them in a lapbook.

20210315 14522520210315 145704

20210315 150256image 3
20210315 145815