Kreatywny WF

Creativity of students in physical education lessons.

W momencie, kiedy uczniowie klas 1-3 powrócili do nauczania w formie stacjonarnej podjęli wyzwanie dotyczące stworzenia własnych pomysłów na wybraną formę aktywności fizycznej. W ten sposób kształtowali swoją kreatywność oraz doskonalili sprawność ruchową i współprace w wybranych przez siebie grupach rówieśniczych. Największą popularnością wśród pomysłów dzieci cieszyły się tory przeszkód oraz stacje ćwiczebne własnego autorstwa, ale nie zabrakło również współpracy podczas mini gier zespołowych również na świeżym powietrzu. Radości i pomysłów było, co niemiara, a wyzwanie zostało zrealizowane na szóstkę.

When the students of grades 1-3 returned to learning in the full-time form, they took up the challenge concerning creating their own ideas for the chosen form of physical activity. In this way, they shaped their creativity and improved motor skills and cooperation in their chosen peer groups. The most popular among children's ideas were the obstacle courses and their own practice stations, but there was also cooperation during mini team games, also in the open air. There was a lot of joy and great ideas, and the challenge was completed with flying colours.

IMG 20210526 123254IMG 20210510 122114

IMG 20210120 123558IMG 20210505 121847