Festiwal Nauk Ścisłych w Kolegium Szkół Prywatnych

Festival of the Exact Sciences

Maj jest miesiącem, podczas którego zachęcamy uczniów do spędzenia czasu z Naukami Ścisłymi, tym razem na świeżym powietrzu i doświadczania biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i przyrody w sposób inny niż siedząc za biurkiem. W tym roku nasi uczniowie mieli możliwość wcielenia się w następujące postacie: Podróżnik, Eksperymentator oraz Inżynier.
Uczniowie dokumentowali swoje wędrówki, czytali mapy, badali faunę i florę naszego miasta. Przeprowadzali doświadczenia z chemii i biologii, odkrywali matematykę i fizykę w praktyce, w domu i poza nim.
Czy warto było wziąć udział w Festiwalu? Oczywiście! Oprócz możliwości wykonania ciekawych doświadczeń i nietuzinkowego spędzenia czasu, uczniowie sprawdzili się w nowych rolach. Oto wyniki prac naszych uczniów

May is the month during which we encourage students to spend time with Science, this time outdoors, and experience biology, chemistry, physics, geography, maths and nature in a way other than sitting at a desk. This year our students had the opportunity to become Travellers, Experimenters and Engineers.
Students documented their travels, read maps, and examined the fauna and flora of our city. They conducted experiments in chemistry and biology, and discovered mathematics and physics in practice, both at home and outdoors.
Was it worth participating in the Festival? Of course! In addition to the possibility of gaining new interesting experiences and spending extraordinary time, the students proved themselves in new roles. Here are the results of our students' work:

2021 06 21 16 08 08 5532021 06 21 16 14 53 363

2021 06 21 16 18 20 3332021 06 21 16 25 05 351