Wycieczka do JuraParku

A trip to the JuraPark

W dniu 21 września uczniowie klas czwartych odwiedzili Bałtowski Kompleks Turystyczny. Rozśpiewani rozpoczęli od zwiedzania skansenu pszczelarskiego. Podczas warsztatów pszczelarskich poznali mnóstwo ciekawostek dotyczących pszczół. Wisienką na torcie było wykonanie świecy z wosku pszczelego. Następnie uczniowie zwiedzali JuraPark i Oceanarium. Rekin wzbudził wiele emocji. Pomiędzy kolejnymi atrakcjami dzieci miały czas na małe co nieco, obiad przygotowali sobie sami na palenisku. Wycieczkę zaliczamy do udanych!

On 21 September, fourth-grade pupils visited the Bałtowski Tourist Complex. They started with a visit to the open-air beekeeping museum. During the beekeeping workshops they learned a lot of interesting facts about bees. The icing on the cake was making a beeswax candle. Next, the pupils visited the JuraPark and the Oceanarium. The shark caused a lot of excitement. Between the attractions, the children had time to eat a little something - they prepared lunch on the fireplace on their own. The trip was a success!

050106

020304