Mobilne Centrum Edukacji "Turystyczna Szkoła"

The Mobile Education Center "Tourist School" project

W piątek 24 września uczniowie klasy 3b wzięli udział w projekcie Mobilne Centrum Edukacji "Turystyczna Szkoła". Podczas warsztatów multimedialnych dzieci miały możliwość nauczenia się czegoś nowego oraz praktykowania zdobytej już wiedzy dotyczącej podróżowania poprzez interaktywne zabawy. Dzieci zostały przywitane przez robota, z którym mogły porozmawiać, a następnie wzięły udział w różnych zabawach: ćwiczyły sprawność ruchową podczas jazdy na rowerze sprawdzając prędkość swojej jazdy, wyszukiwały różne miejsca na interaktywnej mapie Polski praktykowały umiejętność pakowania walizki na wyjazd, były fotografowane w różnych miejscach Polski, rozwiązywały quizy i zagadki, a także odbyły seans w kapsule 5D.

On Friday, 24th September, students of 3b grade took part in the Mobile Education Center "Tourist School" project. During the multimedia workshops, children had the opportunity to learn something new and to practice the already acquired knowledge about traveling through interactive games. The children were greeted by a robot with whom they could talk, and then they took part in various games: they exercised motor skills while riding a bike, checking their speed, found different places on an interactive map of Poland, practiced the ability to pack a suitcase for a trip. Children were photographed in various places Poland, solved quizzes and puzzles, and also had a session in a 5D capsule.

20210924 09053920210927 152311

20210924 08570020210927 151957