"My się mamy nie słuchamy" ;)

Performance in the "Kubuś" theater

Dnia 1.12.2021r klasy 0a i 0b wybrały się na wycieczkę do Teatru Kubuś na spektakl pt. „My się mamy nie słuchamy".
Celem wycieczki było między innymi rozbudzanie zainteresowania kulturą oraz wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji.

On the 1st December 2021, classes 0a and 0b went on a trip to the "Kubuś Theatre” for a performance entitled "My się mamy nie słuchamy."
The purpose of the trip was to awaken students' interest of culture and to trigger their positive feelings and emotions.

IMG20211201115450IMG20211201120226

received 480491530043960