Wspominamy sportowe wydarzenia...
Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej Halowej klas 4

Something to remember about....
InterClass Football Game Cup

Uczniowie klas 4 wzięli udział w Międzyklasowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej, w którym mogli wykazać się umiejętnościami gry w piłkę nożną oraz współpracą w zespołach klasowych.
Celem tego sportowego eventu było: propagowanie wśród młodzieży gry w piłkę nożna halową, aktywizacja uczniów do brania udziału w turniejach sportowych, integracja zespołów klas 4, a także wdrażanie ich do uczciwej, „zdrowej” rywalizacji sportowej w duchu gry Fair Play.

The students of the 4th grades took part in The Interclass Football Indoor Game Cup, where they had a chance to show off their skills as well as compete among classes.
The aim of this event was to cultivate the team sports, class integration and show them how to play"fair"

0102

0304