Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych

High School Graduation Ceremony

W piątek 29 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów naszej szkoły. Była to szczególna dla nich data, ponieważ właśnie tego dnia zakończyli kolejny etap swojego życia – ukończyli szkołę średnią.
Uroczystość otworzył dyrektor szkoły pan Piotr Hnidan, który wspominał trudny dla wszystkich okres ostatnich dwóch lat nauki i złożył maturzystom wspaniałe życzenia. W trakcie uroczystości uczniowie otrzymali świadectwa, nagrody książkowe oraz pamiątkowe kubki absolwentów LO KSP. Słowa pożegnania do maturzystów i ich rodziców skierowała również wychowawczyni klasy pani Marta Świerczyńska i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Maksymilian Rutkowski.
Po wzruszających przemówieniach uczennice klasy 1A naszego liceum wykonały trzy piosenki w pięknej aranżacji. Tekst do utworu "Sobie i Wam" został napisany specjalnie z myślą o naszych absolwentach przez opiekunkę Samorządu Uczniowskiego panią Małgorzatę Pasińską i został przyjęty gromkimi brawami.
Uroczystości, prowadzonej zarówno po angielsku i jak po polsku, towarzyszyła wyjątkowa oprawa plastyczna, składająca się z przepięknych białych i czerwonych kwiatów, wykonanych własnoręcznie przez panią Małgorzatę Pasińską i panią Martę Świerczyńską.
Na koniec maturzyści, ich rodzice i nauczyciele świętowali zakończenie szkoły przy słodkim poczęstunku. Mamy nadzieję, że życie naszych absolwentów będzie tak słodkie, jak tort, który z tej okazji zjedliśmy.
Życzymy powodzenia na maturze!

On Friday April 29th, we said goodbye to this year's high school graduates. It was a special day for the students of class 3A, who on that day finished the next stage of their lives – they graduated from the Bilingual High School. The ceremony was opened by the school's headmaster, Mr. Piotr Hnidan, who recalled the difficult period of the last two years of education for everyone and gave great wishes to the high school graduates. During the ceremony, students received report cards, book rewards and the special mugs of LO KSP graduates. The words of farewell to the high school graduates and their parents were also addressed by the form tutor Mrs. Marta Świerczyńska and the representative of the Student Council Maksymilian Rutkowski. After touching speeches, the students of class 1A of our high school performed three songs. The lyrics to the song "Sobie i Wam" were written especially for our graduates by the guardian of the Student Council, Mrs. Małgorzata Pasińska, and was received with thunderous applause. The ceremony was accompanied by a unique artistic setting, consisting of beautiful white and red flowers, made by Mrs. Małgorzata Pasińska and Mrs. Marta Świerczyńska. At the end, high school graduates, their parents and teachers celebrated the end of school with a sweet treat. We hope that the life of our graduates will be as sweet as the cake we ate on this occasion. Good luck on the Matura exam!

09010203040506070810