"Historia pisana muzyką" - Akademia Trzeciego Maja

"History Written with Music" - the Third May Constitution Day

28 kwietnia w KSP uczniowie klas IV-VIII i LO zaprezentowali akademię "Historia pisana muzyką" z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Była to muzyczna podróż poprzez wydarzenia z naszej historii, od powstania na Ukrainie po upadek komunizmu. Akcentów ukraińskich było więcej. Kluczowym elementem było przedstawienie okoliczności powstania Pieśni Legionów i jej wspólne wykonanie. Utwory były wykonywane w dwóch językach i w znacznej mierze zaaranżowane zostały przez uzdolnionych uczniów. Całość uzupełniła dedykowana scenografia i liczne ręcznie wykonane kotyliony, które pojawiły się na piersiach młodych artystów i nauczycieli.

On April 28 KSP students of grades IV-VIII and of high school presented the "History Written with Music" academy on the occasion of the Third May Constitution Day. It was a musical journey through the events of our history, from the uprising in Ukraine to the fall of communism. There were more Ukrainian accents. The key elements were how the Song of Polish Legions had been created and its joint performance. The pieces were sung bilingually ​​and were, to a large extent, arranged by gifted students. The whole was complemented by a dedicated stage design and numerous hand-made rosettes that appeared on the breasts of young artists and teachers.

IMG 2320IMG 2373

IMG 2460IMG 2331