Wycieczka do Międzybrodzia Żywieckiego

A trip to Międzybrodzie Żywiecki

Czwartego maja uczniowie z klasy 8a oraz liceum udali się na 3 dniową wycieczkę do malowniczo położonego Beskidu Małego oraz Żywieckiego. Po kilkugodzinnej jeździe grupa na parking pod górę Żar. Na szczyt wjechaliśmy kolejką linową, następnie spacerem udaliśmy się na szczyt pobliskiej Góry Kiczera, skąd roztaczał się zapierający dech w piersiach widok. Następnie młodzie ścigała się na torze saneczkarskim. Dzień został zwieńczony meczem w siatkówkę.

On May 4, students from grade 8a and high school went on a 3-day trip to the picturesquely situated Beskid Mały and Żywiecki. After a few hours' drive, the group arrived at mountain Żar. A cable railway took students to the top of the mountain. Then, students walked to the top of the nearby Mount Kiczera, from where there was a breathtaking view. Then the youth raced on the toboggan run. The day ended with a volleyball match.

011041

Drugi dzień wyjazdu uczniów klasy 8a oraz liceum do Beskidu Małego oraz Żywieckiego był poświęcony miastu Żywiec. Podczas rejsu statkiem po jeziorze Żywieckim młodzież podziwiała niezapomniane krajobrazy górskie oraz poznawała historie regionu. Kolejnym punktem wycieczki był spacer po rynku. Główną atrakcję dnia stanowiła gra miejska rozegrana na terenie zamku oraz parku Habsburgów, podczas której uczniowie musieli się wykazać sprytem, wiedzą oraz umiejętnością pracy w grupie. W duchu zdrowej rywalizacji, poszerzali wiedzę jednocześnie miło spędzając czas. Dzień zakończył wieczorny grill.

The second day of the school trip to the Beskid Mały and Beskid Żywiecki was devoted to the city of Żywiec. During the cruise on the Żywieckie Lake, students admired the unforgettable mountain landscapes and learned about the history of the region. The next point of the trip was a walk around the market square. The main attraction of the day was a city game played around the castle and the Habsburg park, during which the students had to demonstrate their cleverness, knowledge and ability to work in a group. In the spirit of healthy competition, they broadened their knowledge while having a good time. The day ended with an evening barbecue.

021031

Trzeciego dnia wycieczki, uczniowie naszej szkoły przemieścili się z Żywiecczyzny do Inwałdu. Zwiedzili tam park miniatur przedstawiający rozmaite sławne budowle z Polski oraz reszty świata. W parku rozrywki wrażeń dostarczył im pokaz filmu w 5D oraz rozmaite przejażdżki. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Wadowicach, gdzie mogli zwiedzić miasto oraz spróbować tradycyjnych papieskich kremówek. W dobrych humorach, uczniowie wrócili do Kielc.

On the third day of the school trip, the students of our school moved from Żywiec to Inwałd. There, they visited a miniature park showing various famous buildings from Poland and the rest of the world. In the amusement park, they were thrilled with a 5D movie screening and various rides. The last point of the trip was a visit to Wadowice, where they could go sighseeing around the city and try traditional papal cream cakes. In good spirits, the students returned to Kielce.

061received 1343861622791274