Konkursy Wojewódzkie Kuratoryjne 2024 - uroczysta gala

Provincial Subject Competitions 2024 - gala

Nasi uczniowie wzięli udział w uroczystej gali podsumowującej wyniki Wojewódzkich Konkursów Kuratoryjnych.
W gronie laureatów stanęli:
Adam Wójcicki kl. 7a - biologia - nauczyciel Małgorzata Pasińska;
Hanna Piątek kl.8a - fizyka - nauczyciel Halina Synowiec-Bilnicka;
Bartłomiej Kuźmiak kl.8e - matematyka - nauczyciel Monika Nowak;
Hanna Piątek kl.8a - matematyka - nauczyciel Iwona Zaród.
Serdecznie gratulujemy sukcesów!

Our students took part in the gala summarizing the results of the Provincial Subject Competitions.
The winners included:
Hanna Piątek from class 8a (winner in physics and mathematics),
Bartłomiej Kuźmiak from class 8e (winner in mathematics),
Adam Wójcicki from class 7a (winner in biology).
Congratulations on your success!

laureaci3

PIRAMIDA KSIĄŻEK – РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS V edycja.

PIRAMIDA KSIĄŻEK – РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS

Za nami kolejne międzynarodowe wirtualne zajęcia edukacyjne, które dało nam okazję do rozmowy o własnych potrzebach i dbaniu o siebie.
Tym razem uczniowie klasy 7 naszej szkoły zaprezentowali temat: Virginia Woolf z domu Stephen – angielska pisarka, kluczowa postać literatury modernistycznej XX wieku.
W trakcie spotkania online uczestnicy: poznali fragment biografii słynnej angielskiej pisarki, dyskutowali o podobieństwach i różnicach życia w czasach autorki oraz współczesnych.
Ponadto, uczniowie odczytali i wspólnie analizowali wybrane cytaty, następnie tłumaczyli je z języka angielskiego na polski i ukraiński, a wszyscy wykonali portret artystyczny techniką dowolną.
6 czerwca 2024r. w lekcji online uczestniczyło 21 uczniów i 10 nauczycieli.

Another international virtual educational class is behind us. It gave us the opportunity to talk about our own needs and self-care. This time, students of grade 7 of our school presented the topic: Virginia Woolf née Stephen - an English writer, a key figure of 20th century modernist literature During the online meeting, participants: learned a fragment of the biography of the famous English writer, discussed the similarities and differences between life in the author's times and today. Moreover, the students read and analysed selected quotes together, then translated them from English into Polish and Ukrainian, and everyone made an artistic portrait using any technique. June 6, 2024 21 students and 10 teachers participated in the online lesson.

etwinetwin2

Festiwal Nauk Ścisłych - Nauka Okiem Kamery

Festival of Science - Science on Camera

W tym roku Festiwal Nauk Ścisłych odbywał się pod hasłem "Nauka okiem kamery".
Uczniowie nagrali 60-sekundowe filmiki zachęcające do nauki przedmiotów ścisłych, podkreślające ich ważność oraz zastosowanie w życiu codziennym.
W dniu 4 czerwca odbyło się podsumowanie tegorocznego festiwalu oraz projekcja nadesłanych filmów.
Uczniowie zaskoczyli różnymi punktami widzenia nauki, wykazali się kreatywnością.
W plebiscycie na najlepszy film na podium stanęli:
I miejsce
Wiktoria, Maja i Daniel - Chemia
II miejsce
Antoni Grabka - Biologia
III miejsce ex aequo
Kacper i Danylo - Matematyka
Anastazja, Amelia i Nela - Matematyka

This year's Science Festival was held under the theme ‘Science through the eye of the camera’.
Pupils recorded 60-second films encouraging the study of science, emphasising its importance and application in everyday life.
A summary of this year's festival and a screening of the submitted films took place on 4 June.
The students surprised with their different perspectives on science and showed their creativity.
In the poll for the best film, the podium went to:
1st place
Wiktoria, Maja and Daniel - Chemistry
2nd place
Antoni Grabka - Biology
III place ex aequo
Kacper and Danylo - Mathematics
Anastazja, Amelia i Nela - Matematyka

FNŚ 2024

 

Edukacja teatralna i kulturalna w Warszawie

CULTURE VULTURES IN WARSAW

20 maja uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej i klasy licealne pojechały na wycieczkę do Warszawy.
Najpierw obejrzeli wspaniałą wystawę austriackiego malarza, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli symbolizmu i secesji - Gustava Klimta w Centru Sztuki SOHO.
Następnie, uczniowie przybyli do Teatru Kamienica na przedstawienie "Ania z Zielonego Wzgórza".
Wspaniała opowieść o nastoletniej dziewczynce, romantycznej i osobliwej bohaterce, walczącej o swoje uczucia oraz roztaczającej wokół siebie wielką radość i miłość. Jej przygody od lat zachwycają, bawią i wzruszają widzów.

On 20th of May, the students of 6-8 of primary school and high-school students went on a trip to Warsaw. First, we started our trip with paying a visit to SOHO Art Gallery where we admired the paintings of the famous Austrian painter - Gustav Klimt. We witnessed a spectacular show of Immersive Experience - a mix of music, story and paintings of Klimt. After that we had a chance to see a mind-blowing performance in the Kamienica Theatre - Anne of Green Gables. The actors were incredible in their roles, the scenery was impressive as well. Everybody enjoyed the show. We had a great time there.

wwa1wwa2

Wycieczka do Pragi

Trip to Prague

14 maja klasy 5 i 4 rozpoczęły trzydniową wycieczkę do Dusznik - Zdroju i Pragi.
Pierwszego dnia uczniowie zwiedzając Kopalnię Złota, poznali tajemnice ukryte głęboko pod ziemią.
W towarzystwie przewodnika pokonaliśmy 500 metrowy odcinek Sztolni Gertruda, z którą jest związana legenda o zbłąkanej Gertrudzie.
Na trasie w tej części mieliśmy możliwość spotkania z duchem Gertrudy, zobaczyliśmy, jak wygląda 16 ton złota oraz zapoznaliśmy się z osią czasu i przejrzeliśmy się unikatowym starym fotografiom z uwiecznioną, ciężką pracą górniczą.
15 maja udaliśmy się na całodniowy pobyt do Pragi – największego miasta i zarazem stolicy Czech.
Jest ono położone w środkowej części kraju nad rzeką Wełtawą. Uczniowie mogli podziwiać królewskie wzgórze Hradczany, Muzeum Miniatur, Katedrę Św. Wita, Mala Strana, Most Karola, Rynek, zegar "ORLOY" oraz Plac Wacława.
Ostatniego dnia wycieczki uczniowie przy świetle lamp stacjonarnych pokonali Główną trasę Podziemnego Miasta “Osówka”.
Trasa wytyczona jest po najciekawszych korytarzach, Wiedzie wśród betonowych wartowni, hali z szalunkami, niskimi sztolniami oraz wielkimi wyrobiskami.
Trasa usytuowana jest szesnaście pięter pod ziemią i ma 1200 m długości.

On May 14, the 5th and 4th-grade classes embarked on a three-day trip to Duszniki-Zdrój and Prague. On the first day, while exploring the Gold Mine, the students uncovered secrets hidden deep underground. Accompanied by a guide, we traversed a 500-meter section of the Gertrude Adit, which is associated with the legend of the lost Gertrude. Along the way, we had the opportunity to encounter Gertrude's ghost, see what 16 tons of gold looks like, learn about the timeline, and view unique old photographs depicting the arduous work of mining.
On May 15, we went on a day-long visit to Prague – the largest city and the capital of the Czech Republic. It is located in the central part of the country on the Vltava River. The students admired the royal hill Hradčany, the Museum of Miniatures, St. Vitus Cathedral, Malá Strana, Charles Bridge, the Market Square, the "ORLOY" clock, and Wenceslas Square.
On the last day of the trip, by the light of stationary lamps, the students traversed the Main Route of the Underground City "Osówka". The route is marked through the most interesting corridors, leading among concrete guardhouses, a hall with formwork, low adits, and large excavations. The route is situated sixteen floors underground and is 1200 meters long.

praga1praga2

Karkonosze

Karkonosze

14 maja rozpoczęliśmy wycieczkę w Karkonosze.
Pierwszego dnia wycieczki pojechaliśmy do Jeleniej Góry, gdzie podczas spaceru podziwialiśmy piękno zabytkowej architektury miasta,
a następnie udaliśmy się do uzdrowiskowej dzielnicy miasta - Cieplice.
Zwiedziliśmy tam tereny uzdrowiskowe i tężnie solankowe. W drodze do naszego miejsca pobytu, byliśmy zafascynowani otaczającymi pasmami górskimi.

On the first day of the trip, we went to Jelenia Góra where we admired the beauty of the city's historic architecture, and then we went to the spa district of the city - Cieplice.
We visited the spa areas and brine graduation towers there. While coming back to the hotel, we were amazed by the surrounding mountain ranges of the Karkonosze Mountains.

karko11karko12

Więcej…

Vivat Maj, 3 Maj!

Vivat May, 3rd May

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole zebrał się Sejm pod przewodnictwem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w celu uchwalenia ustawy zasadniczej.
Ustawa została przyjęta przez aklamację, a jej uchwalenie uświetniło wspólne śpiewanie.
Na koniec uczniowie zmierzyli się w quizie na temat Konstytucji, a najlepsi zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi.

On April 30, we celebrated the day of freedom and joy.
We solemnly celebrated the anniversary of the signing of the constitution. On this occasion, the Sejm deliberated with King Stanisław August Poniatowski.
The event was honored with performance of the choir.

3 maj 13 maj 2

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

3rd May Constitution Day

30 kwietnia odbyła się uroczysta Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy 2b i 2c przypomnieli pozostałym, dlaczego i jak ważne jest to święto dla naszego polskiego narodu.

"Bo przecież naród, który nie zna swojej przeszłości ginie i nie buduje przyszłości".

On 30th of April there was a celebration of 3 May Constitution Day at our school.
Students from class 2b and 2c remind each other why and how important this holiday is for Polish.

3maj male 13maj male 2

Nasza Szkoła najlepsza w województwie świętokrzyskim!

Our school is the best in the Świętokrzyskie Voivodeship!

ranking SP

Ranking opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl.
Link do artykułu.

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Pani Dyrektor Matyldy Gizowskiej w niniejszym artykule.

.

Sposób na edukacyjny sukces?

A way to educational success?

Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu, w którym Pani Dyrektor Matylda Gizowska zdradza sposób na edukacyjny sukces!
Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego wywiadu.

.

matylda

Dzień Języka Angielskiego

English Language Day

Dzień Języka Angielskiego to jedno z oficjalnych świąt Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego funkcją jest zwrócenie uwagi na różnorodność językową i kulturową ONZ. Angielski, wspólnie z pięcioma językami, umożliwia komunikowanie się i wzajemne zrozumienie. Dla uczczenia historii i bogactwa kultury anglojęzycznej Światowy Dzień Języka Angielskiego przypada na dzień 23 kwietnia, uznawany za datę narodzin oraz śmierci Williama Shakespeare'a.
W naszej szkole Dzień Języka Angielskiego odbył się 25 kwietnia 2024r. Celem wydarzenia była przede wszystkim popularyzacja nauki języka angielskiego i pokazanie, jak w dzisiejszych czasach język angielski staje się spoiwem łączącym kultury i nacje.
Nasi uczniowie wysłuchali prelekcji na temat życia i twórczości Szekspira, wzięli udział w kilku pouczających językowych konkursach, a także wymieniali powody, dla których warto uczyć się języka angielskiego.

English Language Day is one of the official holidays of the United Nations. Its function is to draw attention to the linguistic and cultural diversity of the UN. English, together with five languages, enables communication and mutual understanding. To celebrate the history and richness of English-speaking culture, World English Day falls on April 23, which is also considered the date of birth and death of William Shakespeare. English Language Day took place in our school on April 25, 2024. The aim of the event was primarily to popularize learning English and to show how nowadays English is becoming a bond connecting cultures and nations. Our students listened to the lecture on Shakespeare's life and works, took part in several informative language competitions, and exchanged reasons why it is worth learning English.

IMG 3298dja2

Dzień Ziemi 2024

Earth Day 2024

Aż trudno uwierzyć ale dziś uzbieraliśmy 82 worki odpadów a ponadto, opony,
fragmenty mebli i... lodówkę.
Rok temu Karczówkę oczyściliśmy dokładnie (było wtedy ponad 100 worków) i po roku znów jest co zbierać.
To bardzo smutne, lecz cóż poradzić.
Ważne jest, że uczniowie KSP utrzymanie porządku Karczówki traktują jako zadanie ważne!
Ot taki nasz wkład w Międzynarodowy Dzień Ziemi 2024

It's hard to believe, but today we collected 82 bags of waste, as well as tires,
pieces of furniture and... Fridge.
A year ago, we cleaned Karczówka thoroughly (there were over 100 bags at that time) and after a year there is something to collect again.
It's very sad, but what can we do?
It is important that KSP students treat maintaining order in Karczówka as an important task!
This is our contribution to the International Earth Day 2024

edukido31 edukido31

Strona 1 z 83