Zapraszamy na Ferie z KSP 2023!!!

We invite you to the Winter Holidays with KSP 2023!!!

ferie z ksp

KSP TV Junior - odcinek 6 Jak spędzić ferie zimowe

KSP TV Junior

 

Bezpieczne Ferie 2023

Safe winter holidays 2023 campaign

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych na terenie województwa świętokrzyskiego uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z policjantem z Komendy Miejskiej w Kielcach.
Spotkanie to miało na celu poprawę bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2023".
Policjant poruszał tematykę związaną z bezpiecznym korzystaniem ze stoków narciarskich, przestrzegał przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne oraz przybliżył zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków na zamarzniętych akwenach wodnych.
Oczywiście nie obyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta.
Spotkanie było interesujące i pouczające. Dzieci wyniosły z niego wiele cennych rad.

Due to the approaching winter holidays in the Świętokrzyskie Voivodeship, students of our school had the opportunity to meet a policeman from the Municipal Police Headquarters in Kielce. This meeting was aimed at improving safety during winter holidays as part of the "Safe Holidays 2023" campaign. The police officer raised the subject of safe use of ski slopes, warned against entering frozen water reservoirs and introduced the principles of first aid to victims of accidents on frozen water reservoirs. Of course, there were also questions from the students regarding the information provided, as well as other aspects of the work of a police officer. The meeting was interesting and informative. The children learned a lot from him.

image 50737153image 50736897

eTwinning

eTwinning

Książki na mojej półce – co czyta Babcia i Dziadek, co czytam ja? 26.01.2023r. odbyło się kolejne spotkanie online z udziałem uczniów i nauczycieli trzech krajów: Polski – Ukrainy - Wielkiej Brytanii w ramach projektu eTwinning PIRAMIDA KSIĄŻEK - РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS. Tematem wiodącym były obchody uroczystości Dnia Babci i Dziadka w różnych krajach. Młodzież: obejrzała film pt. Gdy Internet jest ważniejszy od babci, rozwiązała tematyczny quiz na platformie Quizizz, poznała przysłowia tematyczne i klasyczne powiedzonka Babć i Dziadków, dyskutowała na temat czasu wolnego oraz gospodarowania nim, wspólnych punktów na osi dnia w wielopokoleniowej rodzinie, wykonała maski balowe, poznała Projekt BASIA czyli „Bazę Systemu Indeksacji Archiwalnej” i dyskutowała o Babciach i Dziadkach w literaturze.

Books on my shelf - what do Grandma and Grandpa read, what do I read? On January 26, 2023, another online meeting was held with the participation of students and teachers from three countries: Poland - Ukraine - Great Britain as part of the eTwinning project PYRAMID KSIĄŻEK - РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS. The leading theme was the celebration of Grandma and Grandpa's Day in different countries. Our students: watched a film entitled When the Internet is more important than grandma, solved a thematic quiz on the Quizizz platform, learned thematic proverbs and classic Grandma's and Grandpa's sayings, discussed free time activities, common points we do daily in a multi-generational family, made ball masks, got to know the BASIA Project, the "Archive Indexing System Base" and discussed Grandma and Grandpa in literature.

0102

Karnawałowy Bal Przebierańców

Carnival Costume Party

24 stycznia uczniowie Kolegium Szkół Prywatnych zorganizowali Karnawałowy Bal Przebierańców.
Dyskotekę oprawił muzycznie DJ Janusz, ten sam który stworzył fantastyczną narrację na studniówce naszych maturzystów w hotelu Binkowski.

Na balu przebierańców poprzez applause wybrani zostali:
* Królowa balu: Milena Ziętal z kl. 5c
* Król balu: Wiktor Sołtykow z kl. 4d
Nagroda za najlepsze przebranie powędrowała do Nikodema Leśko z kl. 4b

Była wspaniała zabawa, tańce i wygibasy, choreografia, poczęstunek i duuuużo wrażeń!
Tak wygląda karnawał w KSP.

.

bal02bal 03

Koncert muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej

Concert by musicians from the Świętokrzyska Philharmonic Orchestra

W środę, 18 stycznia naszą szkołę odwiedzili muzycy z Filharmonii Świętokrzyskiej.
Zaprezentowano 5 rodzajów utworów, przy których mogli się bawić nasi dziadkowie i babcie.
Uczniowie poznali również 5 rodzajów tańca. Sami mogli zatańczyć dwa z nich.
Instrumentem przewodnim na koncercie był akordeon.
Wszyscy świetnie się bawili.

On Wednesday, January 18, our school was visited by musicians from the Świętokrzyska Philharmonic.
The musicians presented 5 types of songs that our grandparents used to enjoy.
Students also learned about 5 types of dance. They could dance two of them themselves.
The leading instrument at the concert was the accordion.
Everybody had a good time.

IMG 20230118 092436IMG 20230118 093930

Studniówka 2023

School prom

14 stycznia 2023, uczniowie klas czwartych Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach
spotkali się na uroczystym balu studniówkowym.
Tradycyjnie, na 100 dni przed maturą, zatańczyli Poloneza, złożyli podziękowania Dyrekcji oraz nauczycielom za wkład pracy włożony w ich edukację,
a następnie oddali się wspaniałej zabawie do białego rana w pięknym otoczeniu Hotelu Bińkowski w Kielcach.
Trzymamy kciuki za naszych maturzystów za pięknie zdany egzamin dojrzałości!!!!

On January 14th, the students of the fourth forms of the First Bilingual High School in Kielce, met at the prom. Traditionally, 100 days before the matura exam, they celebrated by dancing the Polish dance - Polonez, thanked the Principal and vice Principal as well as the teachers present for the teaching efforts they have made and then danced the night away in the impressive surroundings of the Binkowski Hotel. We are keeping our fingers crossed for them at the forthcoming final high school exams!!!!

23

Biała Szkoła 2023

The Ski Camp in Białka Tatrzańska

9 stycznia rozpoczęła się Biała Szkoła.
Pierwszego dnia wyjechaliśmy do Białki Tatrzańskiej, po przyjeździe i zakwaterowaniu rozpoczęliśmy przygotowania do jazdy na nartach.
Wieczorem odbyła się dyskoteka integracyjna, na której uczniowie wraz z opiekunami świetnie się bawili.
Po dwóch latach pandemicznej przerwy uczniowie klas 6-8 Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej i Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego wrócili na stoki narciarskie.

On January 9, the Ski Camp began. On the first day we went to Białka Tatrzanska and after arrival and accommodation, we started preparing for skiing. In the evening there was an integration disco where students and the teachers had a great time. After a two-year break, students from grades 6-8 of the First Bilingual Primary School and the First Bilingual Secondary School returned to the ski slopes.

011012

Więcej…

Kolędowania pod Onkologią dziecięcą

Caroling at the Pediatric Oncology

Kiermasz Bożonarodzeniowy KSP w tym roku miał na celu zbiórkę pieniędzy, na zakup kompletów kolorowej - pozytywnej pościeli i kocyków, co wcześniej ustaliliśmy z personelem Oddziału Onkologii Dziecięcej w Kielcach. Uczniowie jak co roku stanęli na wysokości zadania, zebrali w obu budynkach KSP rekordową sumę: 5420,00 zł!, co pozwoliło spotęgować nasze wcześniejsze plany. 19 grudnia, silną reprezentacją uczniów, udaliśmy się na "Kolędowanie pod Onkologią", gdzie z udziałem św. Mikołaja przekazaliśmy uroczyście prezenty zakupione po kiermaszu, złożyliśmy życzenia i pozostawiliśmy dla personelu szpitala stroik świąteczny. Na parkingu przed Oddziałem Onkologii Dziecięcej, zaśpiewaliśmy całą playlistę utworów świątecznych i kolęd, mając publiczność w osobach małych pacjentów, patrzących na całość zza okien szpitalnych. Wszyscy się wzruszyliśmy. Wesołych Świąt!

This year's Christmas Fair was aimed at collecting money for the purchase of sets of colorful - positive bedding and blankets, which we had previously agreed with the staff of the Children's Oncology Department in Kielce. As every year, the pupils, collected a record sum in both KSP buildings: 5420,00 zł!, which allowed us to intensify our earlier plans. On December 19, with a strong representation of students, we went to "Caroling under Oncology", where with the participation of St. Nicholas, we solemnly handed over gifts purchased after the fair, made wishes and left a Christmas decoration for the hospital staff. In the parking lot in front of the Children's Oncology Department, we sang the entire playlist of Christmas songs and carols, with the audience of small patients looking at the whole thing from behind the hospital windows. We all got excited. Happy christmas!

IMG 0941 IMG 0945

 

Spotkanie Bożonarodzeniowe Online

Christmas Meeting

W ramach współpracy na platformie eTwinning, w sobotę młodzież naszej szkoły z klasy 8b i 8e uczestniczyli w spotkaniu Bożonarodzeniowym online, na którym uczniowie z Polski, Wielkiej Brytanii i Ukrainy opowiadali o swoich tradycjach świątecznych i potrawach oraz wszyscy wykonywali świąteczne ozdoby.

As part of the cooperation on eTwinning platform, on Saturday students from our school from class 8b and 8e participated in an online Christmas meeting. Young people from Poland, Great Britain and Ukraine talked about their Christmas traditions and dishes, and everyone made Christmas decorations together.

spotkanie bozonarodzeniowe online 01 spotkanie bozonarodzeniowe online 04

Debata Oxfordzka

The Oxford Debate

Jak co roku, z okazji Dnia Praw Człowieka spotkaliśmy się na debacie oksfordzkiej.
W tym roku uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego zastanawiali się "Czy Mundial 2022 jest powodem do łamania praw człowieka?".
W grupie propozycji znalazły się klasy: 7e, 8b i 1A a w grupie opozycji była kl. 8e.
Młodzież w sposób kulturalny i merytoryczny wymieniała się argumentami ku żywiołowej reakcji publiczności.
Ostatecznie po podliczeniu punktów zwyciężyła kl. 8e, na drugim miejscu uplasowała się kl. 8b a kl. 1A zajęła miejsce trzecie.

Every year on the Day of Human Rights we meet to discuss on hot issue nowadays „Does Mundial 2022 give us permission to break Human Rights?”.
Two groups of proposition (7e, 8b, 1A) and opposition (8e) exchanged their arguments.
After all the winner was only one 8a. Congratulations! Well done!

debata praw człowieka 2022 01 debata praw człowieka 2022 02

 debata praw człowieka 2022 04

KSP TV Junior - odcinek 5 Wolontariat

KSP TV Junior

 

Piramida Książek- Раміда Книг- The Pyramid Of Books

Piramida Książek- Раміда Книг- The Pyramid Of Books

W ramach współpracy na platformie etwinning uczniowie klas 5c, 6b i 8b mieli okazję uczestniczyć w międzynarodowej lekcji o polskiej noblistce Marii Curie Skłodowskiej.
Spotkanie online uczniów i nauczycieli trzech krajów (Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii) odbyło się w ramach projektu PIRAMIDA KSIĄŻEK-РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS.
Szkoła z Ukrainy prezentowała sylwetkę sławnej uczonej oraz przygotowała dla pozostałych uczestników krótki film oraz sprawdzian wiadomości w formie krzyżówki. Ponadto uczniowie mogli dowiedzieć się jak malować węglem i wymienili się pracami oraz opowiedzieli o sobie i szkole.
Kolejne spotkanie przygotują nasi uczniowie w języku angielskim, ale tematu na razie nie zdradzimy :)

As part of cooperation on the eTwinning platform, students of grades 5c, 6b and 8b had the opportunity to participate in an international lesson about the Polish Nobel Prize winner Maria Curie Skłodowska.
An online meeting of students and teachers from three countries (Poland, Ukraine and Great Britain) took place as part of the project PYRAMID OF BOOKS - РАМІДА КНИГ - THE PYRAMID OF BOOKS.
The school from Ukraine presented the figure of the famous scientist and prepared a short film and a crossword test for the other participants. In addition, students could learn how to paint with charcoal and exchanged their works and talked about themselves and their schools.
The next meeting will be prepared by our students in English, but we will not reveal the topic for now :)

IMG 3798IMG 3822

Centrum Nauki Kopernik i "Alicja w Krainie Czarów" w Teatrze Muzycznym ROMA

Copernicus Science Centre and "Alice in Wonderland" at the ROMA Music Theatre

W listopadzie uczniowie klas piątych byli na wycieczce w Warszawie. Pierwszym punktem harmonogramu było zobaczenie Pałacu Kultury i Nauki.
Następnym spektakl pt. "Alicja w Krainie Czarów", grany na deskach Teatru Muzycznego Roma.
Musical bardzo się podobał uczniom, którzy byli pod ogromnym wrażeniem gry aktorów, zwłaszcza odtwórczyni roli tytułowej Alicji. Choreografia, scenografia, gra świateł również były niesamowite.
Popołudnie uczniowie spędzili poznając wystawy w Centrum Nauki Kopernik. Miejsce to okazało się rajem dla miłośników nauki.
Uczniowie sami przeprowadzali doświadczenia, co było dla nich świetną zabawą.
Intensywny dzień zakończyli spacerem po Starówce.

.

IMG 20221109 WA0009 tileIMG 20221110 WA0008

Strona 1 z 72