Dzień Europy w Szkole Podstawowej

Europe Day at the Primary School

Dnia 9.05 w środę w szkole podstawowej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Europy, którą poprowadził Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Bartosz Klamczyński. Na początek nauczycielka Sylwia Szrek - Skulska rozdała dyplomy uczestnikom konkursu języka angielskiego GALILEO 2018. Julka Rębosz wyrecytowała tematyczny wiersz o Europie. Uczniowie klas 5. przedstawili prezentacje multimedialne na temat wybranych państw europejskich. W ramach programu Erasmus przyjechały do nas studentki z Rosji i opowiedziały nam o swojej ojczyźnie. Uczniowie klas 4. zaśpiewali jeden z najpopularniejszych przebojów hiszpańskich „Sofia" w wersji karaoke, uczniowie klas 2. natomiast zaprezentowali tematyczną piosenkę Rolfa Zuckowskiego o Europie. Oliwka Potęga, Annabella Meier, Ola i Igor Struscy pokazali nam jak brzmią łamańce językowe w naszym języku ojczystym i językach obcych nauczanych w szkole.

On Wednesday, 9.05 a ceremony on the occasion of Europe Day was held. It was led by the President of the Students Board, Bartosz Klamczyński. At the beginning, Sylwia Szrek - Skulska distributed diplomas to the participants of the competition on English language. Julka Rębosz recited a thematic poem about Europe. Class 5 students presented multimedia presentations on selected European countries. As part of the Erasmus program, students from Russia came to us and told us about theirs homeland. Class 4 students sang one of the most popular Spanish hits "Sofia" in the karaoke version, while 2nd grade students presented a thematic song by Rolf Zuckowski about Europe. Oliwia Potęga, Annabella Meier, Ola and Igor Struscy presented funny tounge twisters in our mother tongue and foreign languages

dzienE01galileo SP

dzienE02dzienE03dzienE04dzienE05galileo1 SPgalileo2 SP